Belastingrecht

Advocaat belastingrecht Amsterdam

Mr. Arnoud van Dalen ondersteunt u of uw bedrijf bij (dreigende) conflicten met de Belastingdienst. Hij adviseert en procedeert. Dat doet hij in alle fasen, dus als er discussie is met de inspecteur over de hoogte van de aanslag maar ook als de ontvanger tot invordering overgaat en beslag legt op uw bezittingen.

Kansen op succes zijn er bijna altijd, hoe klein ook. Soms is het duidelijk dat de fiscus een fout begaat, soms staat u helaas minder strek. U heeft meer rechten dan u denkt. De Belastingdienst is een grote, machtige organisatie met veel bevoegdheden. Het verleden heeft geleerd dat de fiscus die bevoegdheid ook kan misbruiken. Dan is het verstandig om goede hulp te hebben, iemand die voor u vecht. Mr. Van Dalen is overigens geen belastingadviseur, maar hij staat wel adviseurs bij als zij daarom vragen. Bijvoorbeeld als iemand aansprakelijk wordt gesteld voor de schade nadat zij of hij een beroepsfout heeft gemaakt, dus niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou gaan. Dat is het criterium dat in de rechtspraak wordt gehanteerd.

Bel vandaag nog: 06-27129900

Voor bezwaar of beroep tegen een belastingaanslag

Bijvoorbeeld:

 • een onderzoek door de FIOD, u bent uitgenodigd voor een verhoor;
 • u ontvangt een brief dat de inspecteur wil afwijken van uw aangifte erfbelasting;
 • de aanslag vennootschapsbelasting is te hoog en u wilt bezwaar maken;
 • het bezwaar tegen de aanslag schenkbelasting is afgewezen, u overweegt on in beroep te gaan bij de rechtbank;
 • u bent privé aansprakelijk gesteld voor de schulden van een BV omdat u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als bestuurder;
 • de inspecteur heeft een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd omdat bewijsstukken ontbreken en u bent het daar niet mee eens;
 • de fiscus stelt vragen over uw aangifte omzetbelasting, bent u wel verplicht te antwoorden?

In al deze gevallen (en nog veel meer) is mr. Van Dalen de deskundige bij uitstek die juridische bijstand verleent.

Werkt de inspecteur wel conform de spelregels?

Specialist formeel recht

Mr. Arnoud van Dalen is specialist formeel recht. Hij staat u bij met raad en daad. De fiscus moet zich niet alleen houden aan het materiële recht, dus de inhoud van de wetten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de Wet op de inkomstenbelasting. Ook het formele recht is belangrijk, daarbij gaat het bijvoorbeeld om de Algemene wet Rijksbelastingen (AWR). Iedereen is verplicht om desgevraagd aan de inspecteur alle informatie te verschaffen die nodig is voor de heffing van belastingen. Toch heeft u ook zwijgrecht als er gedreigd wordt met een boete. Ook kan de Belastingdienst na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) ervoor kiezen om u strafrechtelijk te vervolgen. Ook als het bezwaar tegen de aanslag, dus het bestuursrechtelijke traject, nog niet is afgerond.

Werkt de inspecteur wel conform de spelregels? Bent u gewezen op het zwijgrecht? Vanaf het moment dat u bezwaar maakt tegen een aanslag, heeft u recht op inzage in het dossier. Van het hoorgesprek dat volgt na een ingediend bezwaar dient een verslag te worden gemaakt waarop u mag reageren. Misschien krijgt u te maken met een boekenonderzoek over verschillende jaren. Dat kan zeer ingrijpend en confronterend zijn, want de Belastingdienst kan bijvoorbeeld ook bij derden informatie opvragen. Een advocaat zal altijd eerst kijken of de termijnen voor navordering en naheffing niet verstreken zijn, of de fiscus nog wel het recht heeft om vragen te stellen.

Bewijslast

Als ondernemer bent u verplicht om uw administratie gedurende zeven jaar te bewaren. In het ergste geval volgt omkering en verzwaring van de bewijslast, bijvoorbeeld als de inspecteur een informatiebeschikking stuurt omdat hij vindt dat u niet goed meewerkt. De bewijslast komt dan bij u te liggen, terwijl die eerst bij de fiscus lag; en de feiten moeten blijken in plaats van aannemelijk zijn. Ook tegen zo’n beschikking kunt u bezwaar maken. Belangrijk is altijd het verschil tussen “grove schuld” en “opzet”. Er is een subtiele grens tussen slordig zijn en opzettelijk handelen, met verschillende gevolgen. Slaagt de inspecteur erin om te bewijzen dat iemand opzettelijk te werk ging, dan kan dat grote gevolgen hebben. Niet alleen financieel.

Kortom, u moet met veel wetten, regels en jurisprudentie rekening houden. Kennis is macht, dat blijkt opnieuw. Als de inspecteur steken laat vallen op formeel gebied, bestaat de kans dat de hele aanslag van tafel gaat. De ervaring leert dat burgers worden overvallen door vragen en dat zij ten onrechte denken dat strijden tegen de Belastingdienst bij voorbaat een verloren zaak is. Dat is onzin. De hulp van een specialist is onontbeerlijk, zeker als het om grote bedragen gaat. Mr. van Dalen is lid van de Nederlandse vereniging van Advocaten-Belastingkundigen, de NVAB. Daaruit blijkt al dat hij deskundig is en de juiste persoon om u te helpen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het belastingrecht?
Navordering en naheffing
De eis van een nieuw feit
Nieuws en tips belastingrecht

Dit zijn de garanties:

 1. Deskundig en vriendelijk
 2. Vrijblijvende kennismaking
 3. Duidelijk over kosten
 4. Eerlijk over uw kansen
 5. 100% inzet voor uw zaak
 6. Procederen alleen als het zin heeft

Naar de startpagina >>