Categorieën
Arbeidsrecht

Beroep op dwaling gaat niet op (Arbeidsrecht)

In het arbeidsrecht spelen ook de normale regels van contractenrecht een rol. Dus ook de bepaling die zegt dat een overeenkomst kan worden vernietigd op grond van dwaling. Een voorbeeld is een zaak in hoger beroep die het Gerechtshof Amsterdam onlangs behandelde.

Reorganisatie in het casino

Het draait om veertien mensen die bij Holland Casino in dienst waren als manager op diverse locaties van Holland Casino. Deze werkgever is al enkele jaren aan het reorganiseren. In het kader daarvan is een nieuw organisatiemodel voor alle vestigingen ingevoerd. De organisatie werd platter en het aantal managementlagen ging van vier naar twee. Uiteindelijk heeft Holland Casino in maart 2010 een vaststellingsovereenkomst aangeboden, die partijen in juni 2010 zijn aangegaan. Daarbij is onder meer afgesproken dat de arbeidsovereenkomsten werden beëindigd. Ook ontvingen de desbetreffende werknemers een vergoeding conform het sociaal plan.

Vragen? Bel 06-27129900

De eisers in deze procedure menen dat Holland Casino geen juiste voorstelling van zaken gaf over de gewijzigde functies. De reorganisatie zou gebaseerd zijn op verkeerde uitgangspunten. Gevorderd wordt vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling en wedertewerkstelling. De rechtbank wijst die eisen af. Hoger beroep volgt.

Lees ook de algemene informatie over arbeidsrecht >>

Werknemers voldoende geïnformeerd

Volgens het gerechtshof hebben de werknemers voordat zij de overeenkomst ondertekenden genoeg informatie gehad. Voor hen was voldoende kenbaar wat het verschil was tussen hun oude functie van Tablemanager en de nieuwe functie van Manager Tablegames, waarvoor zij niet waren aangenomen. Eisers menen dat het eigenlijk om dezelfde functie ging. Daarom had Holland Casino moeten spiegelen. Als dat was gebeurd, waren ze niet ontslagen. Bij het afspiegelingsbeginsel is de leeftijd van werknemers belangrijk. Holland Casino heeft echter voor de nieuwe functies een selectie gemaakte uit de beschikbare managers.

Het Hof ziet dat anders. Eisers (of nauwkeuriger gezegd: appellanten, want het is een hoger beroep) hadden beter kunnen weten. Een rapport waren staat dat tussen de oude en de nieuwe functie eigenlijk geen verschil bestaat, was door de Ondernemingsraad geheim gehouden. Holland Casino kreeg dit rapport pas in handen nadat de overeenkomsten waren ondertekend. De Ondernemingsraad had in dat rapport blijkbaar geen reden gezien om negatief te adviseren over de reorganisatie. Eisers hadden ook bij de Ondernemingsraad kunnen navragen of externe deskundigen om een advies was gevraagd.

De conclusie luidt daarom dat de werknemers bij hun beslissing om te tekenen beschikten over alle relevante informatie. Op dat moment gingen zij akkoord met een selectieprocedure en aanvaardden zij dat Holland Casino niet ging spiegelen. Het Hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. De overeenkomsten worden niet vernietigd.

Over dwaling en vernietiging van een overeenkomst

contract

Dwaling wil zeggen: iemand dwaalde bij het afsluiten van het contract, dus iemand had verkeerde inlichtingen. Als de juiste informatie er zou zijn, dan was de overeenkomst niet getekend. Vernietigen wil zeggen: de overeenkomst ongeldig verklaren. Het contractenrecht staat in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, het arbeidsrecht in boek 7. Maar door de zogenaamde gelaagde structuur van het Burgerlijk Wetboek is boek 6 ook van toepassing op boek 7. Het contractenrecht regelt op welke manier overeenkomsten tot stand komen en wanneer iemand een overeenkomst mag ontbinden. Overigens is ‘contract’ een niet-juridische term, de wet heeft het steeds over ‘overeenkomsten’.

Deze zaak betrof een vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarin bijvoorbeeld staat dat het arbeidscontract eindigt terwijl de ex-werknemer een gouden handdruk meekrijgt. Beide partijen hoeven dan niet naar de rechter. Dat is meestal een soort compromis. Zo’n schikking is zeer gebruikelijk in het arbeidsrecht.

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2016:2378

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail