Dossier zeer belangrijk bij ontslag (Arbeidsrecht)

Als een ondernemer naar de rechter gaat met het verzoek om het contract van een werknemer te ontbinden, moet hij wel een dossier hebben. Dat het soms fout gaat, blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Bloembindster met hernia die vergeet af te rekenen

dossier

Een bloembindster wordt kort na haar succesvolle sollicitatie in 2013 ziek. Hernia. Een operatie volgt. De ellende is nog niet voorbij want in 2015 blijkt een tweede operatie noodzakelijk. Sindsdien heeft zij niet of nauwelijks gewerkt. De bloemenwinkel voldoet niet aan de re-integratieverplichtingen en het UWV legt een loonsanctie op. De bloembindster heeft volgens haar werkgever hyacinten uit de winkel meegenomen zonder af te rekenen. Daarmee geconfronteerd, laat zij weten zich niets te herinneren. Vervolgens doet de werkgever aangifte tegen de partner van de werkneemster wegens intimidatie.

Lees ook de algemene informatie over arbeidsrecht >>

Ontbinding verzocht

De bloemenwinkel verzoekt de rechtbank om het contract te ontbinden. De werkneemster ontkent de aantijgingen en meent dat er geen reden is voor ontslag. Om te beginnen stelt de rechtbank vast dat het verzoek geen verband houdt met de ziekte van de bloembindster. Het opzegverbod bij ziekte is niet van toepassing. Daarna bespreekt de rechter de aangevoerde gronden. Het betreft verwijtbaar handelen van de werkneemster en een verstoorde arbeidsverhouding. Dat zijn gronden die in de wet staan en die kunnen leiden tot ontbinding.

Rechter bespreekt gronden

De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bloembindster bij haar sollicitatie niet eerlijk is geweest over haar gezondheid. Het is niet gebleken dat zij op dat moment al rugklachten had. De verwijten van onvoldoende medewerking bij re-integratie worden tegengesproken door de werkneemster en zijn niet voldoende onderbouwd. Ook ontbreekt een verklaring van een deskundige en is de werkneemster niet eerder schriftelijk gemaand tot het nakomen van de verplichtingen.

Vragen? Bel 06-27129900

Veel wordt gesteld, niets bewezen

Het is ook niet bewezen dat de werkneemster zou zorgen voor een negatieve sfeer in de winkel. Bovendien is zij hierop niet aangesproken. Dat de partner van de bloembindster zich intimiderend zou hebben gedragen, kan de bloembindster niet worden aangerekend. Dan de hyacinten… in augustus 2016 is aan werkneemster geschreven dat zij in maart 2015, dus anderhalf jaar eerder, vier hyacinten heeft meegenomen zonder te betalen. De rechter vindt het begrijpelijk dat de werkneemster na zo’n lange tijd niet meer kan aantonen dat zij wel heeft betaald.

Verzoek afgewezen

Van verwijtbaar handelen is dus geen sprake geweest. Blijft over de vraag of de arbeidsverhouding verstoord is. Dat zou ook een reden kunnen zijn voor ontbinding. Maar niet is gebleken dat de verhoudingen duurzaam en ernstig zijn verstoord. De werkgever heeft ook geen inspanningen verricht om tot verbetering van de arbeidsrelatie te komen. Slotsom van de rechtbank is dat het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen.

Les voor de praktijk

Uit deze zaak blijkt opnieuw hoe belangrijk het opbouwen van een dossier is. Zonder bewijzen van bijvoorbeeld verwijtbaar handelen heeft het geen zin om een procedure te beginnen. Het uiten van beschuldigingen zonder onderbouwing heeft geen zin. Ook belangrijk voor werkgevers: verzend tijdig waarschuwingen als u klachten heeft over werknemers. Veel moeite kost dat niet en u verhoogt de kans op succes in een kostbare rechtszaak.

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2016:5475

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail