Categorieën
Arbeidsrecht

Geen arbeidsovereenkomst met Helplinq (Arbeidsrecht)

Het arbeidsrecht geldt alleen als iemand werkt op basis van een arbeidsovereenkomst. Er zijn natuurlijk twijfelgevallen. Dan moet de rechter beslissen.

Online platform

Helpling exploiteert een online platform waar schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over uit te voeren huishoudelijke werkzaamheden. Dat werkt als volgt. De schoonmaker kan een profiel maken met onder meer een foto, specialiteiten vermelden en de eigen agenda beheren en invullen. Een klant kan aan de hand van in te vullen zoekcriteria een schoonmaakklus aanbieden aan een of meer schoonmakers die voldoen aan de opgegeven criteria. Wie de klus aangeboden krijgt, bepaalt de klant.

Vragen? Bel 06-27129900

Schoonmaakster wil doorbetaling loon

Een schoonmaakster werkt gemiddeld 6,7 uur per week. Zij meldt zich in september 2017 ziek en vraagt naar doorbetaling van loon bij ziekte. Helpling laat weten dat geen sprake was van een dienstverband en dat de Regeling dienstverlening aan huis van toepassing is. Vakbond FNV heeft Helpling een brief gestuurd waarin zij zich op het standpunt stelt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst dan wel uitzendovereenkomst tussen Helpling en de schoonmakers die via haar platform werken, en dat Helpling de CAO dient toe te passen. Partijen komen er niet. Het woord is aan de kantonrechter. Is er een arbeidsovereenkomst of niet?

Lees ook: Bezorger niet in loondienst van Deliveroo

Slechts een ‘datumprikker’?

De vakbond stelt dat de rechtsbetrekking tussen eiseres en Helpling een arbeidsovereenkomst is. Aan de wettelijke vereisten is voldaan: het verrichten van arbeid tegen betaling van loon, waarbij sprake is van een gezagsverhouding. FNV meent dat er in feite geen verschil is tussen Helpling en een schoonmaakbedrijf dat schoonmakers te werk stelt. Helpling vindt dat zij niet meer is dan een prikbord en nog het meest te vergelijken is met een ‘datumprikker’, en dat tussen de klant en de schoonmaker een dienstverleningsovereenkomst tot stand komt. Weliswaar wordt loon betaald, maar de schoonmakers zijn daartoe niet bij Helpling in dienst maar bij de klant. 

Geen gezagsverhouding

De rechtbank oordeelt als volgt. Vaststaat dat de tussen Helpling en de schoonmakers bestaande overeenkomsten niet schriftelijk zijn vastgelegd. Bij het aanmaken van een profiel wordt immers geen afzonderlijke overeenkomst aangegaan en dienen slechts de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd.  In die voorwaarden staat onder meer dat juist niet is bedoeld dat tussen Helpling en de schoonmaker een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Noch uit hetgeen partijen zijn overeengekomen, noch uit de wijze van uitvoering die partijen aan die overeenkomst hebben gegeven, blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Van gezag in de relatie tussen Helpling en eiseres is naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake. Geoordeeld wordt dan ook dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen Helpling en eiseres.

Wel bemiddeling

Naar het oordeel van de kantonrechter is sprake van een arbeidsovereenkomst die tot stand komt tussen de schoonmaker en de klant. Helplinq heeft een actieve rol en is meer dan een prikbord. De rechter concludeert dat Helpling bemiddelt tussen de huishoudens en schoonmakers om een contract tot stand te brengen. Bij het verrichten van arbeidsbemiddeling mag geen tegenprestatie van de werkzoekende mag worden bedongen, het zogenaamde betaalverbod. Voor haar werkzaamheden rekent Helpling respectievelijk 23% (bij voortdurende “opdrachten”) en 32% (bij eenmalige “opdrachten”) commissie.  Dat is dus in strijd met de wet.

Andere werkwijze nodig

Kortom: geen arbeidsovereenkomst, wel bemiddeling. Helpling zal haar werkwijze, systeem en informatievoorziening moeten gaan aanpassen, hetgeen ook met zich brengt dat een dergelijke vergoeding in het vervolg bij de klant in rekening zal moeten worden gebracht in plaats van bij de schoonmaker.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2019:4546