Categorieën
Arbeidsrecht

Gestalkte werknemer mag worden ontslagen (Arbeidsrecht)

Een opmerkelijke uitspraak in het arbeidsrecht van de rechtbank Limburg. Hoewel hij zijn werk goed doet, mag een bouwbedrijf een timmerman ontslaan omdat hij wordt gestalkt.

Stalking door ex-partner

Een man is in 2015 in dienst getreden als timmerman. Sinds december 2018 valt een ex-partner hem lastig. Zo ontvangt de man WhatsApp berichten, e-mails en brieven met beschuldigingen van mishandeling van vrouwen en verkrachting. Ook zijn er in zijn woonplaats brieven met foto’s van hem verspreid, waarin hij wordt beschuldigd van pedofilie. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie.

Vragen? Bel 06-27129900

Werkgever ook lastig gevallen

Sinds kort wordt ook de werkgever lastig gevallen. De directeur ontvangt berichten die waarschijnlijk afkomstig zijn van dezelfde persoon. Verder verschijnen er recensies op internet waarin Planbouw negatief wordt beoordeeld. De ex-partner schildert Planbouw af als een bedrijf dat slecht werk levert en onvriendelijk personeel in dienst heeft. Ook zijn teksten op de bedrijfsbus geschreven. Daardoor wordt de goede naam en eer van het bedrijf aangetast. De ex-partner verwijt Planbouw dat zij de man in dienst houdt en hem daarmee beschermt. 

Arbeidsongeschikt

Met ingang van 14 maart 2019 is de man arbeidsongeschikt wegens ziekte. Hij tekent een overeenkomst met zijn werkgever om uit dienst te gaan, maar hij bedenkt zich. In mei ontvangt de directeur een foto met de afbeelding van een pistool en munitie. Planbouw verzoekt thans de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Lees ook: Geen arbeidsovereenkomst tussen Helplinq en schoonmaker

Grote impact op directeur

De kantonrechter oordeelt als volgt. Het is een uitzonderlijke en trieste situatie. Planbouw is tevreden over de man als werknemer en normaal zou een ontbinding niet aan de orde zijn. De gebeurtenissen hebben grote impact gehad. Er is een situatie ontstaan die voor beide partijen onhanteerbaar is. De timmerman staat onder permanente begeleiding van een psycholoog. De directeur ondervindt niet alleen zakelijk maar ook persoonlijk veel hinder van de talrijke beschuldigingen. Dat heeft ook zijn weerslag op zijn gezin en grijpt in ernstige mate in het privéleven van de directeur en zijn gezinsleden in.

Financiële consequenties

Planbouw heeft gesteld dat de negatieve berichtgeving rondom het bedrijf mogelijk financiële consequenties heeft. Het bedrijf loopt het gevaar opdrachten mis te lopen. Enkele klanten hebben al aangegeven dat ze liever niet meer zien dat de timmerman op hun project werkzaam is. De rechter is van oordeel dat mogelijke arrestaties door de politie niet per definitie een einde maken aan de bedreigingen. Ook kan niet met zekerheid worden gesteld dat de situatie dan blijvend ten goede keert. Garanties op dat vlak kan niemand geven.

Aannemer kan tij niet keren

Het is voor de aannemer belangrijk dat aan de situatie zoals die recent is ontstaan een einde komt. Planbouw is zelf niet bij machte om het tij te keren. Het lijkt er op dat zolang zij het dienstverband continueert er geen einde komt aan de dreigementen die ook richting Planbouw worden geuit. De rechter vindt dat de feiten een redelijke grond opleveren voor ontbinding, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Van Planbouw kan niet worden gevergd dat zij het dienstverband in stand houdt.  De conclusie is dat de rechter het verzoek van Planbouw toewijst en dat het arbeidscontract wordt ontbonden met ingang van 1 september 2019. Planbouw moet wel een transitievergoeding betalen.

Bron: ECLI:NL:RBLIM:2019:6880