Categorieën
Arbeidsrecht

Herziening van het ontslagrecht? (Arbeidsrecht)

Moet het ontslagrecht alweer worden herzien of niet? Die discussie is actueel om twee redenen. Ten eerste omdat de formatie van een nieuw kabinet in volle gang is. Dat zou een mooi moment zijn voor die herziening. Ten tweede omdat de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) steeds duidelijker worden. Die gevolgen zijn soms anders dan verwacht en gehoopt.

Het ontslagrecht is in juli 2015 ingrijpend gewijzigd. Belangrijkste verandering is misschien wel de invoering van de transitievergoeding. Werknemers hebben altijd recht op een bepaald bedrag als ze bij hun werkgever vertrekken. Andere opvallende wijziging is de ketenregeling. De bedoeling hiervan was om mensen sneller naar een vaste baan te helpen en daarmee zekerheid te geven.

Evaluatie WWZ legt knelpunten bloot

De hoogleraren Houweling en Keulaerds hebben een evaluatie van de wet gemaakt. Daaruit blijkt dat rechters minder dan voorheen verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst toewijzen. Vast is dus vaster geworden. Dat is nadelig voor de werkgevers, die minder makkelijk van slecht functionerend personeel afkomen.

Reden voor die stroeve procedure is het feit dat de hoogte van de ontslagvergoeding is vastgelegd in de wet. Vroeger kon de zogenaamde kantonrechtersformule nog fungeren als een soort smeermiddel. Als het dossier van de werkgever niet helemaal klopte, kneep de rechter een oogje dicht in ruil voor een hogere vergoeding voor de werknemer.

Ook de ketenregeling is een knelpunt. Na twee jaar moet een tijdelijk contract worden omgezet in een vaste aanstelling. Dat was drie jaar. De regering verwachtte dat werkgevers eerder zouden overgaan tot het aanbieden van overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Die verwachting is niet uitgekomen, integendeel zelfs.

Mogelijke oplossingen: nieuw ontslagrecht?

Houweling en Keulaerds doen twee voorstellen om de genoemde knelpunten op te lossen. In de wet zou een “restgrond” moeten komen. Dat is een ontslaggrond voor de gevallen die niet aan de voorwaarden voor een andere grond voldoen. Ander voorstel: geef de mogelijkheid om in een CAO af te wijken van de wettelijke ketenregeling. Uit publicaties in de pers blijkt dat werkgeversorganisaties zoals MKB-Nederland en vakbonden zoals het CNV nog ernstig verdeeld zijn over dit vraagstuk. Helemaal verrassend is dat natuurlijk niet.

Dat er problemen zijn, is duidelijk. De wet heeft onbedoelde effecten, met name voor kleinere ondernemers zonder aparte hr-afdeling. Zij hebben vaak hun dossier niet op orde en vangen dus bot als zij de rechter om toestemming vragen voor ontslag. Toch is dit probleem eenvoudig op te lossen. Het samenstellen van een dossier is geen “rocket science”. Het begint met het vastleggen van afspraken. Als iemand zijn werk niet goed doet, wijs hem of haar daar op en stuur een mail waarin de klachten worden beschreven. Dat is een praktische tip die veel ellende kan voorkomen.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Van Dalen advocatuur.