Categorieën
Arbeidsrecht

Ketenregeling doorbroken door schijnconstructie? (Arbeidsrecht)

verplichtingen verhuurder

De ketenregeling houdt in dat een werknemer na tijdelijke contracten soms automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Werkgevers proberen dat te omzeilen. In deze zaak lukte dat.

Tijdelijke contracten

Iemand treedt in 2014 als Station Coördinator voor 20 uur per week in dienst bij luchtvaartmaatschappij El Al. Zijn jaarcontract wordt verlengd. In 2016 gaat hij via het uitzendbureau Skyjob hetzelfde werk doen. Daarna zendt Skyjob hem uit naar Aviapartner, dat hem weer uitleent aan El Al. In 2019 wordt zijn contract niet verlengd.

Ketenregeling volgens werknemer

De werknemer vordert loon en wedertewerkstelling. Hij is van mening dat hij sinds 2016 in vaste dienst is bij El Al. De uitzendconstructie met Skyjob was niet meer dan een schijnconstructie met geen ander doel dan het omzeilen van de wettelijke ontslagbescherming. De ketenregeling is volgens hem van toepassing. Op grond daarvan heeft hij na twee jaar lang te hebben gewerkt op basis van tijdelijke contracten, thans een vast contract.

Vragen? Bel 06-27129900

Rechter keurt het goed

De kantonrechter overweegt als volgt. De wetgever heeft aanleiding gezien om de ketenregeling te verruimen door te bepalen dat bij cao hiervan kan worden afgeweken, waarbij de uitzendovereenkomst is benoemd. Volgens de rechter is het mogelijk om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een uitzendbureau nadat de ketenregeling bij de voormalige werkgever, die dan inlener wordt, is verbruikt. Voorwaarde is wel dat de werknemer goed geïnformeerd heeft ingestemd met indiensttreding bij het uitzendbureau en deze werkgever ook uitvoering geeft aan de gesloten overeenkomst.

Lees ook: Geen arbeidsovereenkomst met Helplinq

Werknemer wist ervan

In onderhavig geval is de uitzendconstructie opgezet met het doel om te voorkomen dat tussen El Al en de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou ontstaan. De man heeft ter zitting verklaard dat hij begreep dat hij een arbeidsrelatie aanging met Skyjob, waarmee hij ook contact had. Hij zag dat als de enige mogelijkheid om te kunnen blijven werken bij El Al. Hieruit volgt dat de man de consequenties van deze overheveling begreep. Hij wist ook dat hij anders niet langer bij El Al te werk gesteld kon worden.

Skyjob

Skyjob was niet slechts werkgever op papier. Het uitzendbureau betaalde het loon, stuurde de salarisstroken toe en deed de administratie wat betreft vakantiedagen en overuren. Dus Skyjob gaf uitvoering aan de overeenkomst. Ook aan die voorwaarde is voldaan.

Taxi Dorenbos

Conclusie van de rechtbank: geen schijnconstructie. De man is niet in vaste dienst bij El Al en heeft dus geen recht op achterstallig salaris. Een interessante uitspraak. In het Taxi Dorenbos-arrest (ECLI:NL:GHARL:2018:7135) oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden juist dat dit soort constructies niet door de beugel kan. Daarop kwam in de vakliteratuur kritiek. Het zou gaan gebruik van de wettelijke mogelijkheden, niet om misbruik. De kantonrechter in Haarlem wijst erop dat dit een andere situatie betreft. Deze werknemer wist precies wat hij deed. Deze uitspraak biedt in ieder geval mogelijkheden om de ketenregeling te omzeilen, hoewel partijen de grens tussen gebruik en misbruik goed in de gaten moeten houden.

Bron: ECLI:NL:RBNHO:2019:9323