Categorieën
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet na gebruik cocaïne buiten werktijd (Arbeidsrecht)

Ontslag op staande voet is mogelijk als er sprake is van een dringende reden. De rechter maakt aan afweging. Is het gebruik van harddrugs buiten werktijd ernstig genoeg om ontslag te rechtvaardigen?

Weekend op kampeerboerderij

De werknemer trad in 2018 in dienst. In het weekend van vrijdag 12 tot en met 14 oktober 2018 vond een personeelsfeest plaats, georganiseerd door de personeelsvereniging, op een kampeerboerderij. Aan het evenement namen 25 werknemers van werkgever deel, die overnachtten in 5 kamers. Werknemer deelde een kamer met acht collega´s.

Advies nodig? Bel 06-27129900

Drugs op de slaapkamer

In de avond van 13 oktober is werknemer met enkele collega’s naar de slaapkamer gegaan. Zij heeft daar cocaïne getoond en aangeboden. Eén collega is op het aanbod ingegaan en samen met deze collega heeft werknemer cocaïne gebruikt. Daarna hebben zij zich weer bij het gezelschap gevoegd. De volgende ochtend is werknemer door de werkgever verzocht naar huis te gaan. Zij heeft dat gedaan. Op maandagochtend is de werknemer op staande voet ontslagen. De andere collega, die cocaïne had gebruikt, kreeg een waarschuwing.

Lees ook: Terecht ontslag na het stelen van snoep?

Switch tijdens zitting

De werknemer verzoekt het ontslag te vernietigen. Tijdens de zitting wijzigt zij dit. Zij ‘switcht’ en vraagt om een billijke vergoeding, dus niet langer om vernietiging van het ontslag. De rechtbank Den Haag oordeelt als volgt.

“Gebruik wijd verbreid”

De eerste vraag is of werkgever werknemer terecht of ten onrechte op staande voet heeft ontslagen. Hierbij stelt de rechter enerzijds voorop dat het gebruik van cocaïne in brede kring als maatschappelijk onwenselijk wordt beschouwd, maar anderzijds dat het in bepaalde kringen in ieder geval wijd verbreid is. Dat werknemer cocaïne zelf gebruikt en aanbiedt aan een collega is derhalve enerzijds onwenselijk of zelfs strafbaar, maar anderzijds een maatschappelijke realiteit, die niet als zeldzaam dient te worden gezien.

Lees ook: Ontslag wegens ontbreken code 95

Ontslag was ten onrechte

De rechter vindt niet dat de zakelijke belangen van werkgever zijn geschaad. Ook de stelling van werkgever dat zij het vertrouwen in werknemer heeft verloren overtuigen de kantonrechter onvoldoende. De kantonrechter is van oordeel dat in dit geval het gebruik van de cocaïne te ver verwijderd is van het dienstverband. Het ging immers om een personeelsuitje. Het oordeel luidt dat het gebruik van de cocaïne, zoals hierboven beschreven, niet een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Het ontslag is daarmee ten onrechte gegeven.

Billijke vergoeding

In dat licht wordt het ontslag op staande voet gezien als een opzegging van het dienstverband door werkgever, waartegen werknemer zich niet verzet.  Zij heeft recht op achterstallig loon van € 3.106,-. Dan resteert nog het punt van de billijke vergoeding. Verzocht was om ruim € 9.000. Dat vindt de rechter te veel, want het dienstverband zou door de gebeurtenissen toch eindig zijn. De billijke vergoeding wordt, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, bepaald op € 3.000 bruto. De werkgever moet de proceskosten betalen.

Toch wel een verrassende uitspraak. Een andere rechter had misschien anders geoordeeld. Dit soort zaken blijft tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. Beslissend was dat het drugsgebruik plaats vond op een locatie die ver verwijderd was van de plaats waar werknemer gebruikelijk haar werkzaamheden verrichtte.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2019:2005