Categorieën
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet

ontslag op staande voet
Heftige emoties

Ontslag op staande voet is een onderwerp waarover regelmatig wordt geprocedeerd. Er zijn enkele basisregels. Maar of een ontslag stand houdt bij de rechter, is altijd weer spannend.

Einde dienstverband

Als een werkgever ontevreden is over een werknemer, heeft hij volgens het arbeidsrecht een aantal mogelijkheden om het dienstverband te beëindigen: opzegging, ontbinding (bijvoorbeeld wegens slecht functioneren of bij een verstoorde arbeidsverhouding) of ontslag op staande voet.

Vragen? Bel 06-27129900

Ontslag met grote gevolgen

In de praktijk gebeurt het nogal eens dat een werknemer op staande voet wordt ontslagen. Voor een recent voorbeeld: ECLI:NL:RBAMS:2019:8642. Juridisch gezien is het een onverwijlde opzegging, dus een opzegging met onmiddellijke werking. Zo’n sanctie komt in beeld als iemand weigert aan een opdracht te voldoen, regelmatig te laat komt of collega’s opstookt tegen de leidinggevende. Ontslag op staande voet, dat is geregeld in art. 7:677 BW, is een zwaar middel omdat de gevolgen voor een werknemer ernstig zijn. Zo’n ontslag wordt als oneervol gezien.

Lees ook: Ontslag wegens ontbreken code 95

Geen recht op WW

Het dienstverband is met onmiddellijke ingang beëindigd. De werkgever hoeft geen loon meer te betalen en een opzegtermijn is niet van toepassing. De werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering, want het ontslag was immers zijn eigen schuld. Ook moet hij een schadevergoeding aan de werkgever betalen, want die is opeens iemand kwijt en is gedwongen snel op zoek te gaan naar vervanging.

Overigens is het ook mogelijk dat een werknemer op staande voet ontslag neemt, bijvoorbeeld wanneer het loon niet op tijd wordt betaald. Die variant blijft hier verder onbesproken.

rechtbank

Ontslag op staande voet vernietigen

Een werknemer kan een procedure beginnen en verzoeken om het ontslag te vernietigen. In dit soort zaken is de kantonrechter bevoegd. Omdat de gevolgen van zo’n maatregel zeer ingrijpend zijn, zal de rechtbank zeer kritisch naar alle feiten en omstandigheden kijken. Met vernietigen wordt bedoeld: het ongeldig laten verklaren van het ontslag. De werkgever moet een aantal spelregels goed in de gaten houden. Doet hij dat niet dan bestaat de kans dat hij met terugwerkende kracht loon moet betalen, terwijl de werknemer door het besluit van de rechtbank weer bij hem in dienst komt.

Dringende reden is een vereiste

Ontslag op staande voet is mogelijk als er een dringende reden is. In de wet staat een aantal redenen maar dat zijn slechts voorbeelden. Een greep in de kassa kan een dringende reden zijn, maar dan moet de werkgever wel voldoende bewijs hebben. Of in beschonken toestand op het werk verschijnen.

onverwijld
‘Onverwijld’, dus: zo snel mogelijk

Ook een eis: onverwijld

Het ontslag moet onverwijld worden gegeven. De werkgever kan iemand dus niet vrijdag ontslaan om een voorval dat de maandag daarvoor heeft plaats gevonden. De ontslagbrief is zeer belangrijk. Hierin wordt de reden voor het ontslag ‘gefixeerd’. Als bijvoorbeeld in die brief staat dat iemand is ontslagen wegens alcoholmisbruik dan kan de werkgever niet achteraf zeggen dat het ontslag plaats vond wegens bedreiging. Bovendien moet aan de werknemer onverwijld worden meegedeeld wat de reden is. Dat liefst zo concreet mogelijk, een opmerking als “U functioneert slecht” zal de rechtbank niet overtuigen.

Lees ook: Wanneer is ontslag onverwijld gegeven?

Alle omstandigheden tellen mee

Ook al is aan deze drie belangrijkste vereisten voldaan, dan nog kan het misgaan. De rechter kijkt namelijk naar alle omstandigheden van het geval in onderling verband en samenhang, dus ook bijvoorbeeld naar de lengte van het dienstverband. Of iemand een jaar bij u werkt of net zijn 25-jarig jubileum heeft gevierd kan van belang zijn. Ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer spelen een rol.

Lees voor een zaak waarin de werknemer succes boekte het bericht Terecht ontslag na stelen van snoep?

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur
Stuur een e-mail