Categorieën
Arbeidsrecht

Op non-actief gesteld (Arbeidsrecht)

Een CFO van een groot concern denkt dat hij naar tevredenheid functioneert. Dan wordt hij opeens op non-actief gesteld. Hij begint een kort geding.

Ontevreden over CFO

Het gaat in deze zaak om een Chief Financial Officer (CFO) van Cyklop, een producent van verpakkingsmaterialen. Hij ontvangt nog steeds salaris, maar is op non-actief gesteld. De Steering Committee, een soort Raad van Toezicht, heeft geen vertrouwen meer in hem. Cyklop heeft een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

Eis en verweer

De CFO eist in dit kort geding om weer te worden toegelaten tot zijn werk. Voor de schorsing heeft Cyklop volgens hem geen goede reden. Cyklop meent dat de man niet terug kan keren als CFO. Het wachten is op de beslissing over ontbinding en het is zinloos om de man in de tussentijd te laten werken.

Vragen? Bel 06-27129900

Criterium

De rechtbank Overijssel oordeelt als volgt. Of een werkgever verplicht is de werknemer te werk te stellen, is volgens de rechtspraak hierover afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst, van de overeengekomen arbeid, maar ook van de bijzondere omstandigheden van het geval. Van een goed werkgever mag worden gevergd dat hij de werknemer de mogelijkheid biedt de arbeid te verrichten, tenzij er een zwaarwegende grond is om de werknemer die mogelijkheid te onthouden. Dat is het criterium.

Lees ook: Werkgever aansprakelijk na val in trappenhuis?

Uit de lucht

Volgens eiser kwam de non-actiefstelling op 21 januari 2020 uit de lucht vallen. Aan hem kan worden toegegeven, zo overweegt de kantonrechter, dat uit de stukken onvoldoende blijkt dat de onvrede binnen Cyklop over zijn functioneren met hem is gedeeld. Daar staat tegenover dat eiser een toppositie bekleedt in een grote, internationaal opererende organisatie, met naast hem nog slechts de CEO. Die heeft echter te kennen gegeven dat hij de samenwerking niet langer ziet zitten.

Onwerkbaar

Uit een verklaring van de Raad van Toezicht blijkt dat ook onder hen geen draagvlak bestaat voor de terugkeer van eiser als CFO. Gelet op dit alles valt te voorzien dat tewerkstelling van eiser tot een onwerkbare situatie zal leiden. Het belang van de werkgever weegt in dit geval zwaarder dan het belang van de werknemer. Al met al heeft Cyklop de redelijke grond voor het op non-actief stellen van eiser als haar CFO naar het oordeel van de rechter aannemelijk gemaakt. De vorderingen van de man worden afgewezen. Hij mag niet terugkeren op zijn werk en zal de procedure over ontbinding moeten afwachten.

Bron: ECLI:NL:RBOVE:2020:1764