Categorieën
Arbeidsrecht

Opdrachtgever aansprakelijk voor schade zzp’er? (Arbeidsrecht)

ambulance

Zzp’ers worden vaak ingehuurd als onderaannemer. Maar stel dat er een ongeluk gebeurt, is de hoofdaannemer dan aansprakelijk voor de schade die de zzp’er lijdt? Die onderaannemer is immers geen werknemer. Die vraag stond centraal in een recente rechtszaak.

Op de aansprakelijkheid bestaan uitzonderingen.

Installeren zonnepanelen

Een opdrachtgever in de zonnepanelenbranche schakelt voor de uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend zelfstandige ondernemers in, waaronder zzp’ers. Die installeren zonnepanelen bij klanten. Bij de uitvoering van een dergelijke opdracht is een zzp’er van een ladder gevallen. Hij heeft daarbij zodanig ernstig letsel opgelopen dat hij zijn beroep van elektricien niet meer kan uitoefenen. De zzp’er stelt opdrachtgever aansprakelijk. Is dat terecht?

Naar de startpagina >>

Artikel van toepassing?

De rechter oordeelt als volgt. Volgens de wet is hij die in de uitoefening van zijn bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidscontract heeft, aansprakelijk voor de schade die deze persoon lijdt. Maar is dit artikel wel van toepassing? Ja, zegt de rechtbank. De werkzaamheden van de zzp’er vonden plaats in de uitoefening van het bedrijf van de opdrachtgever. Die had het werk ook kunnen laten doen door eigen werknemers. Dat is het eerste criterium.

Tweede criterium is de vraag of de zzp’er voor zijn veiligheid afhankelijk was van opdrachtgever. De zzp’er werkte in de periode voor het ongeval vrijwel uitsluitend in opdracht van opdrachtgever. Het behoort tot de taak van opdrachtgever om de werkzaamheden die worden uitgevoerd door zelfstandigen, te coördineren en ervoor te zorgen dat die veilig worden uitgevoerd. Nu vaststaat dat de zzp’er schade heeft geleden in de uitvoering van zijn werkzaamheden, is opdrachtgever aansprakelijk voor de door hem als gevolg van het ongeval geleden schade.

Lees de algemene informatie over arbeidsrecht >>

Niet aan plicht voldaan

Een uitzondering op de aansprakelijkheid bestaat als de opdrachtgever aantoont dat hij heeft voldaan aan de op hem rustende zorgplicht. Of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zzp’er. Opzet of bewuste roekeloosheid is gesteld noch gebleken. De vraag of opdrachtgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, beantwoordt de kantonrechter ontkennend. De kantonrechter acht het aannemelijk dat er van struikelen, zich verstappen of verlies van evenwicht geen sprake was. Het arbeidsongeval is te wijten aan het inknikken van de vouwladder vermoedelijk doordat deze niet op de juiste wijze was geplaatst.

Conclusie: de hoofdaannemer is aansprakelijk voor de schade die de zzp’er heeft geleden. Dus ook al was de elektricien niet in dienst bij de opdrachtgever, toch draait die opdrachtgever op voor de gevolgen. De zzp’er was niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat was echter bekend bij de opdrachtgever.

Vragen? Bel 06-27129900

Bron: ECLI:NL:RBZWB:2017:1574.