Categorieën
Arbeidsrecht

Schadevergoeding na ontslag werkster

Een werkster ontslaan? Bezint eer ge begint, zo blijkt uit een
uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De schadevergoeding na ontslag kan fors oplopen.

Ontslag op staande voet

Mevrouw A heeft met ingang van 13 februari 2017 huishoudelijke werkzaamheden bij mevrouw B verricht. A ontving een vergoeding van € 12,50 bruto per uur. Bij brief van 24 augustus 2017 is A door B op staande voet ontslagen. Op 12 september 2017 heeft B dit ontslag ingetrokken. A heeft vervolgens de overeenkomst opgezegd met inachtneming van een maand opzegtermijn per 15 oktober 2017.

Op 27 september 2017 heeft A haar werkzaamheden voor B hervat. Begin oktober 2017 is A wederom door B op staande voet ontslagen. Reden: de werkster telefoneerde onder werktijd en kwam vaak te laat.

Schadevergoeding na ontslag

B kan zich niet met dit ontslag op staande voet verenigen. Zij eist dat de rechtbank B veroordeelt tot het betalen van een billijke vergoeding omdat het ontslag onterecht was. Een billijke vergoeding is een soort schadevergoeding. De wet kent niet de term “schadevergoeding”, maar wel de mogelijkheid van een “billijke vergoeding”.

Rechter: er was arbeidscontract

Partijen verschillen van mening over de vraag of al dan niet een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Hoewel dit vanuit B wellicht niet de intentie is geweest, is voldaan aan de wezenlijke elementen die de definitie van een arbeidsovereenkomst bevat. Er was sprake van gezag, arbeid en loon. B betaalde het loon rechtstreeks aan A en niet aan de organisatie die bemiddelde. A was bij B gaan werken via de site ikzoekeenschoonmaakster.

Daarom ontslagbescherming

Dat de overeenkomst niet op schrift is gesteld, doet hier niet aan af, nu voor het aannemen van een arbeidsverhouding geen schriftelijkheidsvereiste bestaat. Omdat een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen, is het gesloten ontslagstelsel van Boek 7 BW op de arbeidsrelatie tussen A en B van toepassing. Beoordeeld dient te worden of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is geweest.

Lees ook: Daders mishandeling moeten loonschade vergoeden

Geen dringende reden

Uit de ontslagbrief blijkt dat de reden voor het ontslag is gelegen in het feit dat A haar werkzaamheden niet goed uitvoerde. Dat is niet ernstig genoeg voor ontslag op staande voet. De rechter wijst een billijke vergoeding toe van € 3.000. Ook heeft de werkster recht op een schadevergoeding van € 3.165, achterstallig loon van € 1.464 en een vergoeding in de proceskosten van € 878. Totaal € 8.500.

Les voor de praktijk

De schadevergoeding na ontslag kan verrassend hoog zijn. Cruciaal in deze uitspraak is het oordeel dat de werkster een arbeidsovereenkomst had, ook al stond die niet op papier. Dan geniet iemand ontslagbescherming. Huishoudelijk personeel dat minder dan vier dagen per week bij iemand werkt, valt onder de Regeling dienstverlening aan huis. Sommige bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn dan niet van kracht. Maar ook in die situatie geldt dat voor een ontslag altijd een goede reden moet zijn. Van een ‘licht’ regime is, anders dan de Volkskrant schreef, geen sprake.