Toch geen ontslag op staande voet (Arbeidsrecht)

ontslag op staande voet

Een beveiliger die bijna in slaap valt tijdens zijn werk… dat lijkt een goede reden voor ontslag op staande voet. In het arbeidsrecht spelen echter alle feiten en omstandigheden een rol.

Ontslag op staande voet na wegdommelen

slecht functionerende werknemer

Een beveiliger neemt een dienst over van een zieke collega. Die dienst duurt tot 23 uur. De volgende dag begint hij om 6.30 uur aan zijn reguliere dienst als beveiliger bij de Universiteit van Amsterdam. Hij moet onder andere personeel en studenten ontvangen en pasjes uitgeven. Op een rustig moment is hij weggedommeld. Iemand ziet dat en meldt dat aan zijn werkgever. Een half uur later wordt hij op staande voet ontslagen. De beveiliger vraagt de rechter het ontslag te vernietigen, zeg maar ongeldig te verklaren. De rechter geeft hem gelijk. Het bedrijf gaat in hoger beroep.

Lees ook de algemene informatie over arbeidsrecht >>

Dringende reden

Bij een ontslag op staande voet is altijd de belangrijkste vraag: is er een dringende reden? Zo’n ontslag is erg ingrijpend want iemand verliest ook het recht op WW. Over dit onderwerp bestaat uiteraard zeer veel jurisprudentie, want vaak laat een ontslagen werknemer het er niet bij zitten. Als iemand een greep in de kassa doet, is dat zonder meer een reden die goed genoeg is voor ontslag. Maar een paar nootjes pakken? Of in een boze bui de chef beledigen? Er zijn veel grensgevallen.

Te korte rusttijd

Terug naar de casus. Volgens de werkgever is het de kerntaak van een beveiliger om waakzaam te zijn. Een enkele fout kan grote gevolgen hebben. Dat vindt het gerechtshof ook. Maar het wegdommelen is geen dringende reden voor een ontslag op staande voet. Van doorslaggevende betekenis is dat de beveiliger te weinig rusttijd heeft gehad tussen twee diensten. De werkgever heeft erkend dat tussen beide diensten 7,5 uur heeft gezeten in plaats van de voorgeschreven 11 uur. Dat is een kortere rusttijd dan is voorgeschreven door de CAO.

Vragen? Bel 06-27129900

Extra dienst

De beveiliger had niet zelf gevraagd om die extra dienst de dag daarvoor, nee, het was de werkgever die in verband met een zieke collega de beveiliger had gevraagd om een extra dienst te draaien. Het Hof verwerpt het argument dat de werknemer dat verzoek had moeten weigeren als hij het te zwaar vond. De beveiliger is zo goed geweest om het probleem van zijn werkgever op te lossen. Daarbij komt dat hij bij een weigering zou hebben geriskeerd dat hem dit kwalijk zou zijn genomen. Het Hof is van oordeel dat de onderneming haar organisatie zo dient in te richten dat zij geen beroep op deze werknemer had hoeven doen om hem in strijd met de regels in te zetten. Ook is relevant dat de beveiliger al zestien jaar werkzaam is voor het bedrijf en dat er over hem verder geen klachten zijn.

Het Hof laat de beslissing van de kantonrechter in stand. De man komt weer in dienst van het bedrijf, dat zijn achterstallige loon moet betalen plus de wettelijke verhoging. Dat laatste komt neer op een forse boete.

Bron: ECLI:NL:GHSHE:2016:5466

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail