Categorieën
Arbeidsrecht

Toch ontbinding contract onvriendelijke medewerker (Arbeidsrecht)

In ontslagzaken is ook hoger beroep mogelijk. Dan kan een beslissing worden herzien. Zo maakte het Hof een andere afweging dan de rechtbank had gedaan over de ontbinding van een overeenkomst.

Ontbinding met onmiddellijke ingang

Het gaat om een medewerker op de afdeling klantenservice van een energieleverancier. Hij krijgt een telefoontje van iemand die zich zorgen maakt over een vreemde lucht in zijn huis. De medewerker reageert niet goed en verbreekt zelfs het gesprek. Later belt de bewoner nog eens en krijgt dan een andere persoon aan de lijn. Uiteindelijk vindt een monteur in dat huis een gaslek. Kort hierop wordt de medewerker op staande voet ontslagen. Hij hanteerde niet het script dat bij dit soort telefoontjes verplicht moet worden gevolgd. Daardoor was een gevaarlijke situatie ontstaan.

Lees ook de algemene informatie over arbeidsrecht >>

De medewerker vecht het ontslag aan. De kantonrechter geeft hem gelijk. Het ontslag op staande voet is onterecht en de werkgever moet hem weer in dienst nemen. Het bedrijf gaat in hoger beroep.

Hof: medewerker maakte ernstige fout

Het gerechtshof oordeelt als volgt. De medewerker heeft in het telefoongesprek een ernstige fout gemaakt. Hij had in de melding van een rare, muffe lucht als van eieren een melding van gaslucht moeten herkennen. Het treffen van passende maatregelen behoorde tot zijn kerntaken. Dat heeft hij nagelaten. Hoewel zijn werkgever hem vaak daarop heeft gewezen, hanteerde de man niet het toepasselijke script. Hij gedroeg zich zeer onvriendelijk. Een en ander brengt mee dat het gaat om meer dan een inschattingsfout.

Niet ernstig genoeg voor ontslag op staande voet

De man had een onberispelijk dienstverband. Zijn functioneren was positief beoordeeld. In dit licht moet de fout die hij maakte in het telefoongesprek van 24 mei 2016 als een eenmalig incident in zijn dienstbetrekking worden aangemerkt. Ontslag op staande voet heeft zeer ingrijpende gevolgen. Vooral omdat de man 48 jaar oud is en niet veel kansen heeft op de arbeidsmarkt, gezien zijn opleiding en ervaring. Daarom is er geen sprake van een dringende reden die een beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt.

Wel verwijtbaar handelen

Wel gaat het om zodanig verwijtbaar handelen en nalaten dat van het bedrijf niet in redelijkheid kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De man was verplicht de scripts te volgen en was daarop vaak genoeg gewezen. Dat is verwijtbaar en dat is een grond die volgens de wet kan leiden tot ontbinding van het arbeidscontract. Het Hof bepaalt daarom dat de overeenkomst eindigt, in tegenstelling dus tot de rechtbank. Wel heeft hij recht op een transitievergoeding.

De medewerker krijgt echter geen aanvullende vergoeding toegewezen, de zgn. billijke vergoeding. Volgens het Hof had het bedrijf namelijk goede redenen om het contract te beëindigen, zij het dus niet door een ontslag op staande voet.

Onvoorspelbaarheid

Deze zaak laat goed zien dat de rechter altijd een afweging zal maken van de feiten en omstandigheden. Volgens de rechtbank was het ontslag niet terecht. Over dezelfde feiten oordeelt het Hof anders. In die zin heeft het arbeidsrecht een mate van onvoorspelbaarheid.

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2017:1400

Meer informatie? Neem dan contact op met Van Dalen advocatuur.