Categorieën
Arbeidsrecht

Verbetertraject geweigerd dus ontslag (Arbeidsrecht)

verbetertraject weigeren


Verbetertraject weigeren? Een werkgever moet volgens het arbeidsrecht aan een werknemer die slecht functioneert een verbetertraject voorstellen. Als de werknemer weigert om mee te werken, kan hij worden ontslagen. Een voorbeeld is een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

Dossiervorming, dat is toch altijd weer het toverwoord.

Adviseur al 30 jaar in dienst

In deze zaak gaat het om een adviseur innovatie die al sinds 1985 bij Gasunie werkte. Gasunie verzorgt het transport van aardgas in Nederland. Bij jaarlijkse functioneringsgesprekken had de adviseur steeds een goede beoordeling gekregen.

Verbetertraject na klachten

Langzamerhand kwamen er klachten. In 2014 is hem coaching aangeboden en werd hij gewezen op vacatures, maar hij werkte niet mee. Later dat jaar verzorgde de adviseur een presentatie voor de Raad van Bestuur, die niet goed verliep. In 2014 kreeg hij een onvoldoende beoordeling. De HR-afdeling startte een verbetertraject. De werknemer vond dat niet nodig want hij was van mening dat hij goed functioneerde. De Gasunie verzoekt de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren.

Maak vrijblijvend kennis >>

Niet gestart door starre houding

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Gasunie het disfunctioneren van de adviseur in voldoende mate aannemelijk gemaakt. Gebleken is dat hij lange onleesbare rapporten schrijft met onduidelijke boodschappen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en bijzaken. Hij blijft heel abstract, wordt niet concreet. Die kritiek is voldoende onderbouwd en voor de adviseur inzichtelijk gemaakt. De mislukte presentatie maakte zijn ongeschiktheid zichtbaar voor de voltallige Raad van Bestuur.

Vragen? Bel 06-27129900

Geen plan van aanpak

Een Plan van Aanpak, met verbeterpunten, begeleiding en toetsmomenten, is niet opgesteld en uitgevoerd. Gasunie stelt dat die zij die mogelijkheid wel heeft geboden. Maar de adviseur verzette zich tegen zo’n traject omdat hij betwistte dat hij niet goed functioneerde. De rechter vindt ook dat het aan de adviseur is te wijten dat het verbetertraject niet van de grond is gekomen.

Weigeren heeft gevolgen

Dat hij al zolang naar tevredenheid heeft gefunctioneerd, kan de werknemer niet redden. Het accent is komen te liggen op adviezen die to the point zijn, realistisch, doelgericht en kostenbewust. Daaraan heeft hij niet kunnen voldoen. Ook ontbrak het hem aan kritische zelfreflectie, hij heeft gewoonweg zijn slechte functioneren ontkend. Herplaatsing binnen de organisatie was niet mogelijk.

De conclusie is dan ook dat de rechter het verzoek van de werkgever toewijst en het arbeidscontract ontbindt wegens disfunctioneren onder toekenning van een transitievergoeding. Voor een extra vergoeding, de zogenaamde billijke vergoeding, bestaat geen aanleiding omdat zo’n vergoeding alleen wordt gegeven als de werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dat is hier niet het geval.

Zie ook: Wat te doen met een slecht functionerende werknemer?

Lessen voor de praktijk

Dossiervorming, dat is toch altijd weer het toverwoord. Leg alles vast en verzamel bewijs. Wees daarbij zo concreet mogelijk. In dit geval kon de Gasunie aantonen wat de kritiek was, dat de werknemer daarop was gewezen en dat hij kansen genoeg had gehad om zich te verbeteren. De adviseur gooide de kont tegen de krib. Werknemers met een vast contract zijn moeilijk te ontslaan, dat is nog steeds zo. Maar als een werkgever geduld betracht en het spoorboekje volgt dat bekend is uit vergelijkbare zaken, zal de rechter akkoord gaan met ontbinding van het contract.

Bron: ECLI:NL:RBNNE:2016:4558

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur. Stuur een e-mail