Categorieën
Arbeidsrecht

Verstoorde arbeidsrelatie kan ook in korte tijd ontstaan (Arbeidsrecht)

eenzijdig verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie kan ook in korte tijd ontstaan. Dat levert een reden op voor het ontbinden van het contract dus ontslag. Aldus een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

In maand vertrouwen weg

Het komt regelmatig voor dat de verhouding tussen werkgever ernstig verstoord is.

De werknemer is in 2016 in dienst getreden. De werkgever is een uitvoeringsorganisatie op pensioengebied. In december 2016 is onmin ontstaan naar aanleiding van een beoordeling van het functioneren van de werknemer.Gesprekken over de situatie hebben tot een verdere verslechtering geleid. Op 19 januari 2017 heeft de werkgever laten weten dat hij het vertrouwen in een vruchtbare samenwerking kwijt was. Toen is werknemer op non-actief gesteld.

De werkgever vraagt de rechtbank om ontbinding van het contract; de werknemer vordert tewerkstelling.

Vragen? Bel 06-27129900

Op twee manieren aantoonbaar

De kantonrechter overweegt dat de werkgever aannemelijk moet maken dat de door hem gestelde verstoring van de arbeidsverhouding met de werknemer ernstig en duurzaam is. Ook dat herstel van de relatie in redelijkheid niet meer mogelijk is. De duurzaamheid van de verstoring kan op twee manieren aannemelijk worden gemaakt. Ten eerste: de verstoring is al langere tijd aanwezig en herstelpogingen hebben geen effect gehad. Ten tweede: er heeft zich meer recent een zeer ernstige verstoring voorgedaan, waardoor de relatie niet meer zal kunnen worden hersteld.

Voldragen grond

De stelling van de werknemer, dat er geen sprake kan zijn van een ernstige verstoring als één en ander slechts enkele weken heeft geduurd, is dus niet juist. In onderhavig geval is voldoende gebleken dat er een verstoorde arbeidsrelatie bestaat. De werkgever ondervond al langere tijd problemen en heeft daarom een intern coachingstraject aangeboden. In december 2016 en januari 2017 is de situatie geëscaleerd. Herstel daarvan is niet te verwachten, gelet ook op het feit dat de werknemer niet inziet dat zijn houding en gedrag ver afstaan van wat de werkgever wenselijk vindt. Er is sprake van een voldragen grond die ontbinding rechtvaardigt.

Bij de ontbinding komt aan de werknemer een billijke vergoeding toe van € 10.000,-. Dit omdat de werkgever de werknemer eenzijdig op non-actief heeft gezet, zonder dat hij daarvoor goede redenen had. Daarmee zijn de belangen van de werknemer geschaad. Hierbij weegt ook mee dat de werknemer vanwege de korte duur van zijn dienstverband niet in aanmerking komt voor de transitievergoeding.

Gevolgen voor praktijk

Het komt regelmatig voor dat de verhouding tussen werkgever ernstig en duurzaam verstoord is. Bovengenoemde uitspraak is een bevestiging van bestaande jurisprudentie en regelgeving. Ook in een tijdsbestek van enkele weken kunnen de verhoudingen op de werkvloer behoorlijk vertroebeld raken en dat kan reden zijn voor ontslag. Soms gaat het echter mis, zie Ontslag niet makkelijk bij verstoorde arbeidsverhouding. Vraag daarom eerst juridisch advies!

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2017:1599

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur. Stuur een e-mail