Categorieën
Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk na val in trappenhuis? (Arbeidsrecht)


Een werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt door een onveilige situatie. Maar ook als het gaat om uitglijden op een trap, terwijl er ook een lift is? Rechtbank Noord-Nederland deed een uitspraak daarover.

Trap van 17e naar 16e etage

Een manager loopt met haar laptop in de hand via het trappenhuis van de 17e naar de 16e etage. Hoewel er een lift is, gebruiken werknemers wel vaker de trap. Deze is voorzien van leuningen en breed genoeg om elkaar te kunnen passeren. Er zijn geen bouwactiviteiten of iets dergelijks. De manager glijdt uit en valt naar beneden. Daarbij slaat zij met heer hoofd tegen een betonnen muur en loopt hersenletsel op.

Vragen? Bel 06-27129900

Het geschil

De manager verzoekt om vast te stellen dat er sprake is van een zorgplicht van de werkgever Robidus ten aanzien van het op- en aflopen van de trap in het trappenhuis. Robidus voert verweer. Volgens Robidus is het risico van traplopen een algemeen bekend risico, dat niet specifiek met de werksituatie te maken heeft. Traplopen is een alledaagse bezigheid. De trap was veilig. Op Robidus rustte geen waarschuwings- of instructieplicht t.a.v. het gebruik van de trap.

Zie ook: Ongeluk tijdens bedrijfsfeest

Personeel had sleutel

De rechter oordeelt als volgt. In het rapport van Raasveld Expertise (het bureau dat was ingeschakeld door de verzekeraar) staat dat de centrale toegang van het kantoorpand via liften gaat en dat het trappenhuis alleen voor werknemers toegankelijk is met een druppel (sleutelsysteem). Deze druppels zijn aan het personeel van Robidus ter beschikking gesteld ten behoeve van het gebruik van de trap tussen de twee verdiepingen van het kantoor van Robidus.

Toestemming voor gebruik trap

Werknemers konden blijkbaar ten tijde van het ongeval met instemming van Robidus gebruik maken van de trap in plaats van de lift om tussen de 16e en 17e verdieping heen en weer te gaan. Omdat Robidus bovenin het 18 verdiepingen tellende kantoorpand was gevestigd en het wel even duurde voordat de lift kwam, werd er ook daadwerkelijk door medewerkers van Robidus vaak gebruikgemaakt van de trap. Dit wordt door Robidus ook niet betwist.

Zie ook: Is opdrachtgever aansprakelijk voor schade van zzp’er?

Werkgever heeft zorgplicht

Deze factoren bij elkaar maken naar het oordeel van de kantonrechter dat de wettelijke zorgplicht van Robidus zich tevens uitstrekt over de trap en het trappenhuis tussen de 16e en 17e verdieping in het kantoorpand. Dat traplopen een alledaagse gebeurtenis is, maakt dit oordeel niet anders. Het verzoek kan dan ook worden toegewezen.

Waaruit blijkt dat de zorgplicht van de werkgever heel ver gaat! Dit betekent dat Robidus met succes aansprakelijk kan worden gesteld. Met deze uitspraak in de hand kunnen werkgever en werknemer verder onderhandelen over de schadevergoeding.

Bron: ECLI:NL:RBNHO:2018:7395