Categorie├źn
Belastingrecht

Bezwaar niet-ontvankelijk? (Belastingrecht)

bezwaar ontvankelijk

Helaas… soms is een bezwaar tegen een te hoge belastingaanslag te laat ingediend. Dan heeft u uw rechten verspeeld. Te laat is te laat. In beroep gaan bij de rechtbank heeft dan ook geen zin meer. Maar is dat wel zo? Wat zijn de uitzonderingen? Wanneer maakt u wel een kans?

Uitgangspunt voor bezwaartermijn

Eerst de algemene regeling. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt zes weken. Dat wil zeggen: zes weken na dagtekening van de aanslag. Een bezwaar moet per post, het kan niet per mail. U kunt formeel bezwaar maken. Dan schrijft u alleen maar dat u het niet eens bent met de aanslag. U krijgt dan nog enige weken om het bezwaar aan te vullen met de gronden.

U moet eerst bezwaar maken bij de fiscus, pas daarna kunt u naar de rechter. Als u te laat bent met het bezwaar, zal de rechtbank uw zaak niet behandelen. Ook daarom is het belangrijk dat u let op de termijn.

Advies? Bel vandaag nog 06-27129900

Zie ook: Aanslagbiljet niet ontvangen?

Verschoonbare termijnoverschrijding

Toch te laat? Dan kan art. 6:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht misschien een uitweg bieden. Op grond hiervan blijft niet-ontvankelijkverklaring achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

Een voorbeeld is een uitspraak van de Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2018:1077). Een arts maakte bezwaar tegen de voldoening van BTW op aangifte. Zij was daarmee te laat. Naar het oordeel van de rechtbank vormen de omstandigheden van het geval voldoende grond om te oordelen dat eiseres niet in verzuim is.

Zie ook: Eisen aan een bezwaarschrift

Brief verkeerd opgevat

De arts heeft geloofwaardig verklaard dat zij een brief van de Belastingdienst zo heeft opgevat dat zij geen bezwaar meer hoefde te maken. Die ontvangstbevestiging had zij gekregen na een eerder bezwaar. De arts dacht dat het niet meer nodig was om ook te protesteren tegen latere tijdvakken. Dit in verband met een proefprocedure die liep.

Knip- en plakwerk van inspecteur

De inspecteur heeft in dit verband verklaard dat de brief die aan eiseres is gezonden, afwijkt van de standaardontvangstbevestiging die voor deze gevallen door de Belastingdienst is opgesteld. In die standaardbevestiging is, zo is de rechtbank ook bekend uit andere vergelijkbare zaken, uitdrukkelijk opgenomen dat het bezwaarschrift niet kan en zal worden aangemerkt als een bezwaarschrift tegen toekomstige tijdvakken. De inspecteur heeft verklaard dat de redactie van de ontvangstbevestiging in dit geval is gewijzigd door knip- en plakwerk, waardoor de bevestiging aan duidelijkheid heeft ingeboet.

Zie ook: Te laat bezwaar toch ontvankelijk

Beroep daarom gegrond

Naar het oordeel van de rechtbank is eiseres door de onduidelijke ontvangstbevestiging zodanig op het verkeerde been gezet, dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. De conclusie is dat de bezwaren over de bovengemelde tijdvakken ten onrechte niet-ontvankelijk zijn verklaard. De beroepen zijn in zoverre gegrond.

Les voor de praktijk: als u bericht krijgt dat uw bezwaar niet-ontvankelijk is, vraag dan toch om advies. Op de hoofdregel bestaan uitzonderingen. Legt u zich niet te snel neer bij de afwijzing.

Zie ook: Te laat bezwaar door niet-ontvangen aanslagbiljet