Categorieën
Belastingrecht

Boekhouding niet goed genoeg (Belastingrecht)

boekhouding

Belastingcontrole… altijd vervelend. Zeker als blijkt dat de boekhouding niet voldoet. De inspecteur kan dan zeggen: “Bewijst u maar dat de belastingaanslag niet klopt!”

Dat is een sanctie met gevolgen.

Deugdelijk

De boekhouding moet een deugdelijke grondslag zijn voor de berekening van de omzet. Ondernemers zijn verplicht een administratie bij te houden, zo staat in de wet. Als die gebreken vertoont, heeft de fiscus een aantal opties. De bewijslast wordt dan omgekeerd en verzwaard. Dat is een sanctie met gevolgen.

Informatiebeschikking

De vraag luidt: is daarvoor een zogenaamde informatiebeschikking nodig? Die mogelijkheid bestaat sinds 2011. Dat is een beschikking waartegen een ondernemer bezwaar en beroep kan aantekenen. Het omdraaien van de bewijslast houdt in dat een ondernemer moet bewijzen dat de aanslag niet klopt, in plaats van dat de inspecteur moet bewijzen dat de aangifte niet klopt. Ook moeten feiten bewezen worden. Normaal gesproken is “aannemelijk maken” voldoende. Dat is een verzwaring.

Lees ook: Geen drukmiddel

Cassatie

Advocaat-Generaal IJzerman nam onlangs een conclusie in een zaak waarin bovengenoemde vraag aan de orde kwam. Dat is een soort advies aan de Hoge Raad, die uiteindelijk beslist. Belanghebbenden zijn in cassatie gegaan tegen een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Zij menen dat het Hof niet tot het verwerpen van de administratie kon oordelen, omdat de inspecteur geen informatiebeschikking had vastgesteld.

Omkering van de bewijslast omdat de vereiste aangifte niet is gedaan.

Tweede optie

Volgens IJzerman is dat onjuist. Als er geen informatiebeschikking is, betekent dit dat er geen omkering kan plaatsvinden wegens het niet naleven van de administratieplicht. Dat is op zich waar. Dat betekent echter niet dat de boekhouding niet (meer) kan worden verworpen. De inspecteur is niet verplicht een informatiebeschikking te nemen. Hij kan daar om hem moverende redenen van afzien en het aan laten komen op omkering wegens het niet hebben gedaan van de vereiste aangifte. Dat is dus de tweede optie die de fiscus heeft: omkering en verzwaring van de bewijslast omdat de vereiste aangifte niet is gedaan.

Nut

Dit roept de vraag op wat het nut is van een informatiebeschikking. Een boekhouding die niet deugdelijk genoeg wordt bevonden, is vaak toch niet te herstellen. Maar goed… zo staat het nou eenmaal in de wet. Het Hof heeft het in ieder geval goed gezien, aldus IJzerman. De administratie kon ook worden verworpen omdat belanghebbenden niet de vereiste aangifte hadden gedaan. Het advies is om het beroep in cassatie ongegrond te verklaren.

Vrees

Helemaal verrassend is de conclusie van IJzerman niet, want het was al langer bekend dat het zo werkt. In een intern stuk van de Belastingdienst is het ook te lezen. De vrees lijkt dus gegrond dat de beschikking een stille dood sterft. Waarom daarvoor kiezen als ook een andere, snellere route open staat?

Bron: ECLI:NL:PHR:2021:81

Vragen? Bel 06-27129900