Categorieën
Belastingrecht

Fiscus mag foto’s niet gebruiken (Belastingrecht)

Baanbrekend arrest van de Hoge Raad. De Belastingdienst mag voor controle van rittenregistraties in het kader van privé-gebruik van een auto van de zaak geen gebruik maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden.

Per jaar meer dan 500 kilometer privé of niet?

flitspaal Drie belastingplichtigen mogen van hun werkgever een auto van de zaak gebruiken. Zij hebben aangegeven dat zij niet privé in deze auto rijden. Jaarlijks overleggen ze aan de fiscus een rittenregistratie. Daaruit blijkt dat hun privégebruik van de auto onder de 500 kilometer is gebleven. De Belastingdienst accepteert deze registraties niet. Reden is dat de auto’s zijn gesignaleerd op plekken die niet overeenkomen met de gegevens in de rittenregistraties. De belastingdienst heeft dit vastgesteld aan de hand van foto’s. Die zijn gemaakt door camera’s van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) langs de snelweg. Deze apparatuur herkent automatisch nummerplaten (‘Automatic Number Plate Recognition’ (ANPR)).

Lees ook de algemene informatie over belastingrecht

De Hoge Raad oordeelt als volgt. Het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt door de manier waarop de informatie is verzameld en gebruikt. Het gaat hier namelijk niet om één of enkele waarnemingen in de openbare ruimte. Wel gaat het om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en jarenlang bewaren van gegevens over de bewegingen van voertuigen op diverse plaatsen in Nederland. Een voldoende precieze wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt. In dit geval is dat wel vereist op grond van artikel 8 EVRM.

Geen grondslag in Algemene Wet Rijksbelastingen

Dit geldt volgens de Hoge Raad ook indien uitgangspunt is dat de Belastingdienst de ANPR-gegevens heeft verkregen van het KLPD op basis van artikel 55 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), en deze niet zelfstandig heeft verzameld. Dit is anders dan advocaat-generaal Niessen concludeerde (ECLI:NL:PHR:2016:883). Ook artikel 55 AWR biedt volgens de Hoge Raad onvoldoende precieze grondslag voor het verzamelen, vastleggen, bewaren en gebruiken van de ANPR-gegevens.

De naheffingsaanslagen, die aan belastingplichtigen waren opgelegd, mogen niet worden gebaseerd op die informatie. In twee van de drie zaken verwijst de Hoge Raad de zaak naar een ander gerechtshof. Dat hof zal moeten beoordelen of de auto’s voor niet meer dan 500 km per jaar privé zijn gebruikt. Daarbij mogen de rechters geen gebruik maken van de gegevens die zijn verzameld met behulp van de camera’s. In de andere zaak waren de naheffingsaanslagen uitsluitend gebaseerd op ANPR-foto’s. De Hoge Raad kon die zaak daarom zelf afdoen.

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail