Categorie├źn
Belastingrecht

Hof heeft getuigenaanbod ten onrechte gepasseerd (Belastingrecht)

Ook in het belastingrecht is het mogelijk om getuigen te horen. Dat gebeurt niet vaak, meestal wordt geprocedeerd op basis van processtukken. Als een partij bewijs door getuigen aanbiedt, dan moet de rechter daarop reageren. Aldus de Hoge Raad in een recent arrest (ECLI:NL:HR:2016:2860).

Advies? Bel vandaag nog 06-27129900

Dwaling bij vaststellingsovereenkomst?

rechtbank Waar deze zaak inhoudelijk over gaat, is uit de stukken niet duidelijk. De formele kant van de zaak heeft echter geleid tot een jarenlange gang langs rechtbanken en gerechtshoven. De relevante feiten zijn als volgt.

Belanghebbende heeft met de inspecteur een vaststellingsovereenkomst gesloten. Naar aanleiding daarvan heeft belanghebbende de beroepen bij de rechtbank ingetrokken. Voor het hof wil belanghebbende de intrekking ongedaan maken omdat de vaststellingsovereenkomst onder invloed van dwaling tot stand is gekomen. Voorafgaand aan de zitting heeft belanghebbende het hof schriftelijk verzocht om drie belastingambtenaren als getuigen op de zitting te horen. Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2015:3313) wist dat die belastingambtenaren aanwezig waren buiten de zittingszaal, maar heeft hen niet gehoord. In cassatie klaagt belanghebbende daarover.

Lees ook de algemene informatie over belastingrecht >>

Aanbod was concreet genoeg

Volgens de Hoge Raad heeft belanghebbende niet concreet vermeld waarover de getuigen zouden kunnen verklaren, maar uit de stukken blijkt dat het bewijsaanbod betrekking had op de totstandkoming en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Bovendien heeft het hof aan belanghebbende niet om opheldering van het bewijsaanbod gevraagd. Het hof kon dan ook niet zonder nadere motivering oordelen dat het getuigenaanbod onvoldoende is gespecificeerd. Verder mocht van belanghebbende niet worden verlangd dat hij had moeten toelichten wat de getuigen zouden kunnen verklaren. De Hoge Raad verwijst de zaak naar een ander gerechtshof, dat de zaak verder zal behandelen.

Naar de startpagina >>

Opvallend is dat het aanbod alleen schriftelijk was. Het is tijdens de zitting niet mondeling herhaald. Dat was voor het Hof ook een reden om het aanbod te passeren. Er is geen echter geen rechtsregel of procesregel die vordert dat het schriftelijke verzoek tot het horen van getuigen op de zitting mondeling herhaald dient te worden. De raadsheren van het Hof hebben dus steken laten vallen.

Over getuigen in een belastingzaak is nog het volgende te zeggen. Partijen kunnen getuigen meebrengen of oproepen. Maar alleen als de rechtbank getuigen oproept, zijn zij verplicht te verschijnen. De rechter hoeft getuigen alleen op te roepen indien hem dat zinvol voorkomt. Biedt een partij aan een stelling door getuigen te bewijzen, dan zal de rechtbank hem in het algemeen in de gelegenheid moeten stellen de getuige mee te brengen en te (doen) horen. De rechtbank mag niet weigeren een getuige te horen op grond van een verwachting omtrent de overtuigingskracht van hetgeen de getuige zal verklaren. Dat is het zogenaamde prognoseverbod.

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail