Categorieën
Belastingrecht

Uitstel van betaling en kwijtschelding (Belastingrecht)

U heeft een belastingaanslag ontvangen maar kunt die op dit moment niet betalen. Krijgt u uitstel van betaling? Wat zijn de voorwaarden voor kwijtschelding? Mr. Van Dalen staat regelmatig cliënten bij als hun verzoek is afgewezen.

Uitstel van betaling

U kunt altijd vragen om uitstel van betaling. Misschien verwacht u een teruggave van belastingen uit een ander jaar of heeft u betalingsproblemen. Een uitstel met vier maanden zal meestal weinig problemen opleveren. Daarvoor belt u met de Belastingtelefoon. Langere tijd nodig? Dan moet u een formulier invullen en opsturen, u vindt dat hier. Het uitstel is maximaal twaalf maanden.

Als u bezwaar maakt tegen een aanslag, krijgt u automatisch uitstel van betaling. U hoeft dan pas te betalen als op het bezwaar is beslist. Bezwaar afgewezen? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook als u naar de rechter stapt, kunt u uitstel van betaling krijgen. Dat gebeurt niet automatisch. Vaak wordt dan zekerheid gevraagd, zoals een hypotheek of een bankverklaring. Zie over dit onderwerp: Uitstel van betaling als u in beroep gaat?

Vragen? Bel 06-27129900

Kwijtschelding

Dan de kwijtschelding van belastingen. Dat zal niet snel gebeuren. Zeker niet bij ondernemers, anders zou er sprake zijn van concurrentievervalsing. U komt voor kwijtschelding in aanmerking als u onvoldoende middelen heeft om de schuld te betalen. Daarbij wordt ook gekeken naar het vermogen, bijvoorbeeld de overwaarde van uw woning. Uw auto mag maximaal € 2.269 waard zijn. Als u niet de vereiste belastingaangifte heeft gedaan, maakt u sowieso weinig kans.

Kwijtschelding vraagt u schriftelijk aan middels dit formulier (particulieren) of dit formulier (ondernemers). U moet wel “met de billen bloot”, want u moet volledige openheid geven over uw financiële situatie. Mocht later blijken dat u informatie heeft achtergehouden, dan kan de beslissing tot kwijtschelding worden teruggedraaid. De belastingdienst zal uw betalingscapaciteit berekenen, dus hoeveel u kunt missen. Net als in het uitstelbeleid maakt de fiscus ook bij kwijtschelding onderscheid tussen particulieren en ondernemers. Aan een saneringsakkoord wordt alleen meegewerkt als de belastingdienst tweemaal zoveel ontvangt als de andere schuldeisers.

Zie ook: Verjaring van belastingschuld

En als het niet lukt…

Is uw verzoek om uitstel van betaling of kwijtschelding afgewezen? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de directeur van de belastingdienst. Dus niet bij de rechtbank. Snel handelen is nodig want de termijn om in beroep te gaan is tien dagen.