Categorie├źn
Belastingrecht

Navordering door kenbare fout (Belastingrecht)

De Belastingdienst mag niet altijd navorderen. De eis luidt dat er een nieuw feit moet zijn. Maar navorderen kan wel als er overduidelijk een fout is gemaakt. Maar ja… wanneer is dat het geval?

Kosten van een rechtszaak

Een man betaalt alimentatie aan zijn ex-vrouw. Hij besluit die alimentatie terug te vorderen en begint een rechtszaak daarover. Daarvoor maakt hij kosten, die hij als aftrekpost wil opvoeren. Hij vraagt de inspecteur of dat mag. De inspecteur laat hem schriftelijk laat weten dat dat die kosten niet aftrekbaar zijn. Ondanks dat antwoord doet de man het toch. De aanslag wordt vervolgens opgelegd conform aangifte. Meevaller voor die man… maar zo werkt het niet.

Hof: kosten niet aftrekbaar

De Inspecteur legt navorderingsaanslagen op omdat de kosten niet aftrekbaar zijn. De man vecht dat aan. Voor het gerechtshof was onder andere in geschil of de kosten om de aan de ex-partner betaalde alimentatie terug te vorderen aftrekbaar zijn en of de inspecteur mocht navorderen. Met betrekking tot de eerste vraag oordeelt het Hof dat het systeem van de wet meebrengt dat die kosten niet aftrekbaar zijn.

Vragen? Bel 06-27129900

Maar is navordering mogelijk?

Blijft over het tweede geschilpunt. Het Hof vindt dat sprake is van een zogenaamde “kenbare fout’, dus een overduidelijke fout. De aanslagen berusten niet op een bewuste keuze van de Inspecteur maar zijn het gevolg van geautomatiseerde verwerking van de aangiften. Het Hof heeft hierbij overwogen dat er voor belanghebbende geen aanleiding was te menen dat de inspecteur was teruggekomen van het eerder aan hem gecommuniceerde standpunt.

Hoge Raad vindt fout duidelijk

De man stapt naar de Hoge Raad. Die oordeelt dat het cassatiemiddel tevergeefs wordt voorgesteld. De inspecteur schreef in zijn brief dat de door belanghebbende gemaakte kosten voor het terugvorderen van de alimentatie niet aftrekbaar zijn. De inspecteur heeft ook uitgelegd waarom. Daarna zijn de aanslagen geautomatiseerd opgelegd waarbij de aangiften, waarin die kosten in aftrek waren gebracht, zijn gevolgd.

Zie ook: Geen boetes want standpunt was pleitbaar

Gevolg van automatisering

Die aanslagen zijn dus te laag vastgesteld. Dat was niet het gevolg van een verwijtbaar onjuist inzicht van de Inspecteur in de feiten die bepalend zijn voor de omvang van de belastingschuld. Ook kwam het niet door een onjuist inzicht van de Inspecteur in het recht. Die lage aanslagen waren het gevolg van de geautomatiseerde aanslagregeling die heeft geleid tot een discrepantie tussen wat de inspecteur wilde en wat in de aanslagbiljetten is vastgelegd. Navordering is dan toegestaan. Het is een kenbare fout. Op aan het aanslagbiljet te ontlenen vertrouwen kan een belastingplichtige zich in een dergelijk geval niet beroepen 

De man zal de navorderingsaanslagen dus gewoon moeten betalen.

Bron: ECLI:NL:HR:2019:743