Categorieën
Belastingrecht

Omkering bewijslast pas na uitnodiging aangifte (Belastingrecht)

De hoogste rechter is streng, ditmaal in het voordeel van belastingplichtigen. Van het niet-doen van aangifte en dus omkering en verzwaring van de bewijslast kan alleen sprake zijn als de inspecteur eerst een uitnodiging tot het doen van aangifte heeft verstuurd. Aldus een recent arrest van de Hoge Raad.

De Hoge Raad is streng voor de Belastingdienst

Belasting betalen? Dan ontvangt u een uitnodiging!

De inspecteur kan iedereen die vermoedelijk belasting moet betalen, uitnodigen tot het doen van aangifte. U ontvangt daarover een bericht. Als u niet bent uitgenodigd, dan bent u verplicht om daarom te vragen. Het klink misschien vreemd maar zo is het toch echt geregeld in de Algemene Wet inzake rijksbelastingen. Als u de aangifte niet doet en aan u toch een aanslag wordt opgelegd, dan kunt u natuurlijk nog bezwaar maken en in beroep gaan. De wet stelt echter dat dan de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. Normaal ligt die bewijslast bij de Belastingdienst maar in dat geval is het aan u om te bewijzen dat de aanslag niet juist is.

Lees ook de algemene informatie over belastingrecht >>

Inkomsten uit hennepteelt verzwegen

In bovengenoemde zaak ging het om iemand die inkomsten uit hennepteelt had verzwegen. Nadat zijn plantage was ontmanteld, had de inspecteur hem ambtshalve een aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Ambtshalve wil zeggen dat de Belastingdienst eigener beweging een aanslag oplegt. Dus zonder dat daaraan een aangifte van een belastingplichtige ten grondslag ligt. De betrokken persoon ging in bezwaar tegen de aanslag door alsnog een aangifte in te dienen. Toen de inspecteur later ontdekte dat deze inkomsten toch veel hoger waren dan aanvankelijk gedacht, verstuurde hij nog een navorderingsaanslag. Het bezwaar tegen deze aanslag werd afgewezen. Daarna stapte waarna de wietteler naar de rechter.

Hof: omkering bewijslast, maar HR beslist anders

De rechtbank was van mening dat het niet van belang is dat belanghebbende nooit een uitnodiging tot het doen van belastingaangifte had gekregen, want hij had uiteindelijk wel een aangifte ingediend. In hoger beroep bevestigt het gerechtshof dit oordeel. De Belastingdienst heeft twee brieven in het dossier zitten waaruit blijkt dat de kweker eerst is herinnerd en later is aangemaand tot het doen van aangifte, dus inclusief de inkomsten uit de illegale teelt. Hieruit concludeert het Hof dat de vereiste aangifte niet is gedaan en dat dus de bewijslast omgekeerd en verzwaard wordt. Verzwaard wil zeggen dat de feiten niet aannemelijk moeten zijn, zoals het uitgangspunt is in het fiscale recht, maar echt bewezen.

De Hoge Raad is het hier niet mee eens. Het hoogste rechtscollege verwijst naar een uitspraak uit 2013 waarin is gezegd dat van het niet doen van de vereiste aangifte alleen sprake kan zijn indien de inspecteur de betrokkene heeft uitgenodigd tot het doen van aangifte. Het ligt op de weg van de inspecteur aannemelijk te maken dat die uitnodiging op het adres van de belastingplichtige is ontvangen, waarbij hij kan volstaan met het bewijs van verzending. Het gerechtshof moet de zaak nu opnieuw gaan bekijken.

Gevolgen voor de praktijk

De Hoge Raad is streng voor de Belastingdienst, want waarom zou een herinnering geen uitnodiging tot het doen van aangifte zijn? Dat die herinnering is verstuurd, staat vast. Sterker nog, er is ook een aanmaning verzonden. Gevolg is dat de bewijslast niet kan worden omgekeerd. De inspecteur moet dus zijn administratie beter op orde hebben en een belastingplichtige heeft extra munitie om een onverwachte aanslag aan te vechten. Vanaf nu kan het interessant zijn om in een procedure aan de inspecteur te vragen of hij kan bewijzen dat de uitnodiging tot het doen van aangifte is verstuurd.

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail