Categorieën
Belastingrecht

Verhuurderheffing soms buitensporige last (Belastingrecht)

Verhuurders die meer dan tien sociale huurwoningen verhuren, betalen belasting over de waarde van de woningen. Over deze verhuurderheffing heeft de rechtbank Gelderland vorige maand een interessante uitspraak gedaan.

Categorieën
Belastingrecht

Informatiebeschikking na verzwijgen rekening (Belastingrecht)

Buitenlandse rekening? Ik weet van niks! Dat is het standpunt van een belastingplichtige die hardnekkig blijft weigeren om vragen van de inspecteur te beantwoorden. Het gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of daarom terecht een informatiebeschikking is verzonden.

Categorieën
Belastingrecht

Omkering bewijslast pas na uitnodiging aangifte (Belastingrecht)

De hoogste rechter is streng, ditmaal in het voordeel van belastingplichtigen. Van het niet-doen van aangifte en dus omkering en verzwaring van de bewijslast kan alleen sprake zijn als de inspecteur eerst een uitnodiging tot het doen van aangifte heeft verstuurd. Aldus een recent arrest van de Hoge Raad.

Categorieën
Belastingrecht

Kostenvergoeding ondanks niet reageren op brief (Belastingrecht)

Ook als u niet heeft gereageerd op een vooraankondiging naheffing van de fiscus, kunt u recht hebben op een kostenvergoeding voor de kosten die u in de bezwaarfase heeft gemaakt. Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Categorieën
Belastingrecht

Wat zijn uw rechten bij een belastingcontrole? (Belastingrecht)

Regelmatig sta ik cliënten bij die te maken krijgen met een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ook als u volkomen te goeder trouw bent, kan u dat overkomen. Wat zijn eigenlijk uw rechten bij een belastingcontrole?