Categorieën
Huurrecht

Bedrog is reden voor ontruiming woning (Huurrecht)

Als bij het sluiten van het huurcontract valse informatie wordt verstrekt, kan dat volgens het huurrecht leiden tot vernietiging van de overeenkomst en ontruiming van de woning. Een voorbeeld daarvan is een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2016:4757).

Vals contract ingeleverd door huurders

contract

Stichting Ymere in Amsterdam verhuurt een woning aan een schoonmaker en zijn partner. In verband met het toetsen van het inkomen hebben de huurders een arbeidsovereenkomst ingeleverd. Op basis van een onderzoek naar woonfraude ontdekt Ymere korte tijd later dat dit contract vals is. Ymere vraagt de huurders in een gesprek om salarisstrookjes en bankafschriften, maar dat levert niets op. Omdat een vals contract is ingeleverd, concludeert Ymere dat de huurovereenkomst is gebaseerd op misleiding en bedrog.

De rechter wordt gevraagd om het contract te vernietigen en om de huurders te veroordelen tot ontruiming. De genoemde werkgever bestaat niet. De huurders zeggen van niks te weten. Iemand anders heeft voor hen gereageerd op de woning en zij betwisten dat de getoonde inhoud van bedoelde stukken niet juist is.

Lees ook de algemene informatie over huurrecht >>

Ook normale contractenrecht van toepassing

In het Burgerlijk Wetboek is een apart hoofdstuk gewijd aan het huren van woningen en bedrijfsruimtes. Dat staat in boek 7. Maar dat wetboek kent een gelaagde structuur, wat inhoudt dat ook de voorgaande boeken van toepassing zijn op huurovereenkomsten. Dus ook de algemene regels van het contractenrecht, die zijn opgenomen in boek 6. Daarin staat onder andere op welke wijze een overeenkomst tot stand komt maar ook dat een overeenkomst ongeldig is als die is gebaseerd op misleiding. De juridische term daarvoor is: de rechter kan de overeenkomst vernietigen. Als het echt gaat om bedrog, dan is zelfs boek 3 van toepassing. Daarin staan de algemene regels over het vermogensrecht. Die gelden dus niet alleen voor overeenkomsten, maar voor alle zogenaamde rechtshandelingen.

Rechter geeft Ymere groot gelijk

De rechter oordeelt dat huurders zich niet kunnen verschuilen achter mededelingen die feitelijk niet door hen zijn gedaan. Die zijn wel namens hen gedaan ter verkrijging van de woning. Zij dienen te controleren of informatie die wordt verstrekt door derden wel juist is. Voor de stichting is het belangrijk dat zij goede informatie over de financiële omstandigheden van potentiële huurders heeft. Ymere wil terecht zoveel mogelijk het risico uitsluiten dat er een achterstand in betaling van de huurpenningen ontstaat. Tegen deze achtergrond is het voor de rechtbank voldoende vast komen staan dat de gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan bedrog. De identiteit van de werkgever is onbekend gebleven en betalingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst zijn niet aangetoond.

De rechtbank wijst daarom de vordering tot vernietiging toe. De woning moet binnen drie maanden worden ontruimd.

In deze zaak ging het om een sociale huurwoning en om het toetsen van het inkomen. Ook in andere gevallen kan worden gevraagd om vernietiging van de huurovereenkomst en ontruiming. Als de huurder een verkeerde voorstelling van zaken geeft, komt deze mogelijkheid in beeld. Daarin zijn natuurlijk gradaties. Het inleveren van een vals contract is duidelijk bedrog. Als het gaat om het verzwijgen van informatie die wel relevant is, gaat het juridisch gezien om dwaling. Ook dat kan een reden zijn voor ontbinding en dat kan ook spelen bij bedrijfsruimtes en kantoren.

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail