Categorieën
Huurrecht

Boete bij te laat betalen huur: houdbaar of niet?

boete laat betalen huur


Vaak moet een huurder bij het te laat overmaken van de huur een boete betalen. Dat is zeker het geval bij contracten volgens het ROZ-model. Maar contract of niet, of die boete betaald moet worden is volgens het huurrecht zeer de vraag.

De les is: ga nooit zo maar akkoord met een straf voor te laat betalen van de huur.

Rechter kan boete matigen

Een voorbeeld is een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg. In deze zaak speelden een heleboel vragen, maar ik richt mij op de passage over deze boete. Het ging hier om een brouwerij die van een café-eigenaar een boete eiste. Daarbij baseerde de brouwer zich op een beding in het contract. De rechter stelt vast dat het hier gaat om een bepaling als bedoeld in art. 6:91 van het Burgerlijk Wetboek.

Dat is belangrijk, want als het zo’n beding is dan heeft de rechter de bevoegdheid om de boete te matigen als de billijkheid dat eist. In een arrest uit 2007 heeft de Hoge Raad gezegd dat de rechtbank van die bevoegdheid gebruik mag maken als een bepaling in de gegeven omstandigheden tot een onaanvaardbaar resultaat leidt.

Maak kennis, half uur gratis >>

Overeenkomst met ROZ-voorwaarden

Het betrof hier een zogenaamd ROZ-overeenkomst. ROZ is de Raad voor Onroerende Zaken, dat is een belangenorganisatie van verhuurders. De ROZ maakt standaardcontracten die veel worden gebruikt. Deze overeenkomsten zijn nogal “verhuurders-vriendelijk”, want opgesteld door eigenaren van winkelpanden en kantoorruimtes.

Als huurder verdient het zeker aanbeveling om niet klakkeloos akkoord te gaan met zo’n overeenkomst. Niet alle artikelen zijn dwingend recht dus een huurder kan ook voorstellen doen. In de algemene bepalingen bij die contracten, zeg maar de kleine lettertjes die (bijna) niemand leest, is een boetebeding opgenomen. Als de huur te laat wordt gestort, dan is de huurder verplicht om ook nog een boete te betalen.

Vragen? Bel 06-27129900

Geen sommatie gestuurd

Terug naar de uitspraak van de rechtbank Limburg. De rechter schrijft dat de sanctie is bedoeld als prikkel tot betaling. Van de verhuurder mag je verwachten dat hij onmiddellijk in actie komt als de huurder in gebreke blijft. Dat voorkomt dat de achterstand en dus de boete oploopt. Maar de brouwer had aan de café-eigenaar geen betalingsherinnering of sommatie gestuurd.

Bovendien moet een boete van 2% per maand in de huidige tijd, met een inflatie van bijna 0%, als exorbitant worden beschouwd. Daarom is de rechter van mening dat het beding in deze omstandigheden tot een onaanvaardbaar resultaat leidt. Hij matigt de boete tot de wettelijke handelsrente, dat is 8% per jaar. Aanzienlijk minder dus dan de gevraagde 2% per maand.

Gevolgen voor de praktijk

De uitspraak van de rechtbank Limburg is een bevestiging van bestaande jurisprudentie. Opnieuw blijkt dat de letterlijke tekst van een contract niet alles zegt. De les voor huurders is: ga nooit zo maar akkoord met een straf voor te laat betalen van de huur. Laat onderzoeken of het nut heeft om die boete aan te vechten. Voor verhuurders is de les: stuur een sommatie als de huur niet op tijd is ontvangen, anders verspeelt u het recht om een boete op te eisen.

Bron: ECLI:NL:RBLIM:2016:7461

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur. Stuur een e-mail