Categorieën
Huurrecht

Buren moeten camera’s weghalen (Huurrecht)

Camera’s helpen om te beveiligen tegen inbraak. Maar ophangen mag niet zomaar, zo blijkt weer uit dit vonnis. Of echt de privacy wordt aangetast is niet belangrijk, het gaat om de mogelijkheid.

De huurders vinden het nodig voor hun veiligheid

Privacy

De bewoners van een huurwoning hebben camera’s aan de buitenkant opgehangen. De woningbouwvereniging wil dat zij die verwijderen, want de camera’s zijn zonder toestemming opgehangen en tasten de privacy van de buren aan. De huurders vinden het nodig voor hun veiligheid en weigeren. Daarom moet de rechter beslissen.

Voorwaarden

Uitgangspunt is dat het huurders is toegestaan om zonder toestemming veranderingen en toevoegingen aan te brengen die bij het einde van de huur zonder kosten kunnen worden verwijderd. Slechts voor veranderingen en toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde kan toestemming worden verlangd. Vaststaat dat huurders niet over die toestemming beschikken, zodat sprake is van overtreding van de Algemene Huurvoorwaarden. De kantonrechter is van oordeel dat ook camera’s die aan de buitenzijde van het gehuurde zijn aangebracht, onder het verbod vallen.

Lees ook: Geluidsoverlast buren

Beveiliging

Huurders hebben het recht om de door hen gehuurde woning en hun eigendommen te beveiligen en toezicht te houden. Dat kan door middel van beveiligingscamera’s aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van het gehuurde. Dat recht is echter niet onbegrensd. Zo kan de plaatsing van camera’s onrechtmatig zijn jegens Woonbedrijf en/of omwonenden indien de bewoners met de camera’s inbreuk (kunnen) maken op de privacy van omwonenden.

Inbreuk

De camera’s zijn gericht op de achterpoort

De camera’s zijn gericht op de achterpoort. Het is dus mogelijk om omwonenden te filmen. Inherent aan camerabeelden is dat zij kunnen worden verspreid, wat een inbreuk op de privacy van de omwonenden betekent. Gelet op het grote woningbestand van Woonbedrijf is het onmogelijk te controleren of camera’s zijn gericht op voor publiek toegankelijke plaatsen. Daarom heeft zij er een belang bij dat zij voorwaarden kan stellen.

Niet relevant is of de camera’s momenteel wel of niet zijn gericht op de brandgang; het gaat om de mogelijkheid. De huurders voeren aan dat zij de camera’s plaatsten om vandalisme en inbraak te voorkomen. Hoewel begrijpelijk, kan dit niet rechtvaardigen dat een camera zo wordt geplaatst dat daarmee een deel van de steeg wordt bestreken. Het belang van Woonbedrijf weegt zwaarder.

De huurders moeten de camera’s verwijderen. Zij verbeuren een dwangsom van € 500 per dag voor iedere dag dat zij in strijd met het vonnis handelen.

Bron: ECLI:NL:RBOBR:2022:387

Vragen? Bel 06-27129900