Categorieën
Huurrecht

Vernietiging huurovereenkomst wegens dwaling


Als een contract is getekend, dan is het moeilijk daarvan af te komen. Soms kan het wel. Bijvoorbeeld in een zaak die is berecht door de rechtbank Amsterdam.

Als ze dat hadden geweten, hadden ze niet getekend

Geweld in de woning

De huurders van een woonruimte vorderen dat de verhuurder veroordeeld wordt tot terugbetaling van de huur. Zij voeren daartoe aan dat zij de huurovereenkomst hebben vernietigd op grond van dwaling. De huurders zouden niet hebben getekend als zij op de hoogte waren geweest van de geweldsdelicten die zich in de woonruimte hebben afgespeeld.

Vragen? Bel 06-27129900

Het oordeel van de rechter

De kantonrechter wijst de vordering grotendeels toe. De vraag is of gedaagden voor het aangaan van de huurovereenkomst de huurders hadden dienen te informeren. De rechter vindt van wel. De geweldsdelicten waren ernstig van aard. De ouders en zoon woonden nog direct boven de woning en de woning zelf betrof de voormalige woonruimte van de dochter, die niet lang daarvoor was neergeschoten.

Lees ook de algemene informatie over huurrecht >>

Niet algemeen bekend

Anders dan door gedaagden betoogd, is de schietpartij en de overlast geen feit van algemene bekendheid, enkel omdat erover in de landelijke dagbladen is gepubliceerd. De huurders hoefden met deze vorm van overlast in elk geval geen rekening te houden. Van een aankomend huurder kan niet worden verwacht dat deze de kranten van de afgelopen maanden spelt, om te bezien of er toevallig over de toekomstige woonruimte iets te vinden is.

Dus niet rechtsgeldig

Nu niet is gebleken dat met de huurders over de gebeurtenissen is gesproken, hebben de huurders in het begin niet de juiste voorstelling van zaken gehad. De huurders hebben onbetwist gesteld dat zij niet hadden getekend als zij van de gebeurtenissen hadden geweten. Dat impliceert dat huurders de huurovereenkomst buitengerechtelijk konden vernietigen wegens dwaling.

Het vorenstaande betekent dat de overeenkomst naar achteraf is gebleken niet rechtsgeldig tot stand is gekomen en dat gedaagden de betaalde huur dienen te retourneren, vermeerderd met rente.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2017:9028

Naar de startpagina >>