Categorie├źn
Huurrecht

Gebrekkig onderhoud (Huurrecht)

huurwoning


De verhuurder moet uw huurwoning goed onderhouden. Maar als het onderhoud slecht is, wat zijn dan uw mogelijkheden?

Verhuurder informeren

Om te beginnen moet u de verhuurder op de hoogte stellen van het gebrek. Zorg voor bewijs, dat wil zeggen: bewijs van het slechte onderhoud (maak foto’s!) en bewijs dat u heeft geklaagd. U kunt een mail sturen waarin u vraagt om snelle reparatie. Als deze vriendelijke aanpak niks oplevert, wordt het tijd om de druk op te voeren.

Vragen? Bel vandaag nog 06-27129900

Het begrip ‘gebrek’

De wet kent een zogenaamde ‘gebrekenregeling’. Daarin staat op welke wijze u de verhuurder kunt verplichten om goed onderhoud te verrichten. Maar… wat is eigenlijk een gebrek? Dat is ruim geformuleerd. Alles waardoor u niet het genot (zoals dat in juridische termen heet) krijgt dat u mocht verwachten op grond van het contract, is een gebrek. Een lekkend dak is zeker een gebrek. Maar een grote boom in de tuin van de buurman (die het zonlicht wegneemt) niet.

Lees ook: Verplichtingen van een verhuurder

Gebrekenregeling

De verhuurder is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen. Maar dat geldt niet altijd, bijvoorbeeld niet als die reparatie uitgaven vereist die onredelijk hoog zijn. Ook geldt dit niet als het om kleine herstellingen gaat, want die moet de huurder zelf uitvoeren. In het Besluit kleine herstellingen staan deze reparaties opgesomd. Denk aan de lekkende kraan. Ook gebreken die eigenlijk de schuld van de huurder zijn, hoeft de verhuurder niet te herstellen. Neem een raam dat beschadigd is doordat de huurder het open liet staan in een storm.

Zelf loodgieter bellen?

Indien de verhuurder met verhelpen in verzuim is, mag de huurder zelf verhelpen en de kosten daarvan verrekenen met de huurprijs. Stel dat u last heeft van een lekkage. U heeft de verhuurder gebeld en gemaild, dus hij is op de hoogte. Toch doet hij niks. Dan mag u zelf een loodgieter bellen. Die betaalt u dan en de kosten daarvan brengt u in mindering op de huurprijs van de komende maand. Dat recht heeft u. Denk dan om het volgende: zorg voor voldoende bewijs, zodat u kunt aantonen dat u echt lekkage had. Zorg dat u kunt bewijzen dat u de verhuurder verschillende keren heeft benaderd en dat u aandrong op reparatie, maar dat er steeds niks gebeurde. Dan zit u goed.

Andere mogelijkheden

Indien sprake is van een gebrek, kunt u vermindering van de huurprijs krijgen. Dat kan alleen via de rechter. U moet dus een rechtszaak tegen de verhuurder beginnen. De vermindering zal evenredig zijn, dus een klein gebrek zal tot een kleine verlaging leiden en een groot gebrek tot een grote verlaging. Bij een sociale huurwoning kunt u de huurcommissie inschakelen. Ook bestaat de mogelijkheid om schadevergoeding te krijgen, bijvoorbeeld als uw meubels beschadigd zijn doordat een lekkage niet is verholpen.