Categorieën
Huurrecht

Geen ontruiming in kort geding (Huurrecht)

Een kort geding gaat sneller dan een gewone rechtszaak. Maar de rechter zal een vordering pas toewijzen als er echt haast bij is. In een zaak waarin ontruiming van een cafetaria werd gevraagd, ging dat mis.

Cafetaria in winkelcentrum

Een ondernemer exploiteert sinds 1999 een cafetaria. In 2013 wordt gestart met de renovatie van het winkelcentrum. Die werkzaamheden zijn in 2017 afgerond. De ondernemer tekent een nieuwe huurovereenkomst. Daarna boort hij drie gaten in de gevel t.b.v. stroomkabels. De verhuurder vindt dat onacceptabel. Ook heeft de ondernemer niet de plannen m.b.t. de inrichting opgestuurd.

Advies nodig? Bel 06-27129900

Gat in dak gezaagd

De ondernemer dicht de gaten. Maar in maart 2018 wordt een gat in het dak gezaagd. Dat brengt volgens de verhuurder de constructie in gevaar. Ook er is er nog steeds geen duidelijkheid over de inrichting en over de reclame die de ondernemer aan het pand wil aanbrengen. Gesprekken tussen partijen leveren niks op.

Lees ook: Scholieren in duur kantoorgebouw zijn gebrek

Eis: ontruiming en boetes

De verhuurder eist in kort geding ontruiming van het gehuurde en betaling van boetes. De huurder zou tekortgeschoten zijn in de nakoming van de verplichtingen onder de overeenkomst. Volgens de huurder is de situatie niet onveilig. Als er al tekortkomingen in de nakoming zijn, dan zijn die slechts gering. Ook ontbreekt het spoedeisend belang, dus leent de zaak zich niet voor een kort geding.

Lees ook: Verplichtingen van een verhuurder

Bodemprocedure afwachten

De rechter oordeelt als volgt. Kern is of in kort geding voldoende grond bestaat de vordering tot ontruiming van het gehuurde toe te wijzen. De verhoudingen zijn in de loop der tijd verhard. Wat er ook zij van de discussie tussen partijen over het al dan niet insturen en retourneren van stukken door gedaagde (een “welles-nietes”-discussie), het volgende geldt: het is niet aannemelijk geworden dat van de verhuurder niet kan worden gevraagd dat zij de uitkomst van een eventuele bodemprocedure afwacht. De ontruiming kan wel wachten. Het pand staat niet op instorten en de gaten zijn alweer dicht gemaakt.

Ook dak niet spoedeisend

Volgens de rechter leidt de enkele omstandigheid dat sprake is van noodzakelijke reparaties aan het dak, niet zonder meer tot een spoedeisend belang tot nu al ontruimen. Het is niet duidelijk waarom eiseres niet eerst heeft verzocht om een vervangende machtiging om het gehuurde te betreden (al dan niet met behulp van de politie) om datzelfde doel te kunnen bereiken, namelijk toegang tot het gehuurde en het zo spoedig mogelijk herstellen van het dak. 

Alles overziend komt de kantonrechter tot het oordeel dat de gevorderde ontruiming wordt afgewezen.

Bron: ECLI:NL:RBROT:2018:10786