Categorieën
Huurrecht

Geen ontruiming ondanks overlast (Huurrecht)

Een huurder van een woning in Amsterdam die overlast veroorzaakte, hoeft zijn huis niet uit. Woningcorporatie Rochdale had ontruiming van de woning geëist, maar daarin gaat de kantonrechter niet mee.

Veel klachten van buren

Iemand huurt sinds november 2014 een sociale huurwoning van Rochdale. Wegens psychiatrische problemen is hij onder bewind gesteld. Een onderbuurvrouw klaagt herhaaldelijk over luidruchtig bezoek, drugsgebruik en harde muziek. Die buurvrouw verhuist uiteindelijk. Maar ook andere buren klagen. Bemiddeling helpt niet. Rochdale vordert thans in kort geding ontruiming van de woning.

Overlast is aangetoond

De kantonrechter oordeelt als volgt. Vast staat dat buren herhaaldelijk hebben geklaagd over het woongedrag van de man en over het gedrag van zijn bezoek. Gelet hierop en het proces-verbaal van de wijkagent van 13 juli 2017 is voldoende komen vast te staan dat hij en de onder zijn verantwoordelijkheid vallende bezoekers overlast aan omwondenden hebben veroorzaakt.

Niet ernstig genoeg voor ontruiming

Vervolgens rijst de vraag of dat tekortschieten de gevorderde ontbinding kan rechtvaardigen.

Die vraag kan niet bevestigend worden beantwoord. Naar het oordeel van de rechter dienen ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming ultimum remedium te zijn. Deze middelen om de overlast te doen beëindigen, komen pas aan de orde als alternatieve middelen om de huurder tot ander gedrag te bewegen niet hebben mogen baten.

Ook andere middelen beschikbaar

Vast staat dat de man een voorwaardelijke rechterlijke machtiging heeft en zich (op verzoek van Rochdale) bij het Mentrum heeft gemeld en daar onder behandeling is. Het is, mede gelet op de verklaring van de psychiater en het Mentrum dat zij de man in staat achten zelfstandig te wonen, niet zonder meer aannemelijk geworden dat het woongedrag met behulp van goede begeleiding niet tot verbetering kan leiden. Daar komt bij dat de man door de rechterlijke machtiging bij overlast veroorzakend gedrag eenvoudig kan worden opgenomen.

Gelet op deze omstandigheden vindt de rechter de gevorderde ontruiming prematuur. De man hoeft de woning niet te verlaten. Aldus het oordeel in kort geding. Uiteraard kan Rochdale nu een bodemprocedure starten.