Categorieën
Huurrecht

Geen ontruiming na vondst handgranaat (Huurrecht)

Mag het huurcontract worden beëindigd als in een café een handgranaat wordt aangetroffen? Volgens de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2017:3728) is dat enkele feit niet ernstig genoeg om ontbinding te rechtvaardigen.

Schrikken voor klanten van café op Leidseplein

zakelijke lening In een café op het Leidseplein in Amsterdam wordt op 8 februari 2017 een handgranaat aangetroffen. Op dat moment was er een tiental klanten binnen. Nog dezelfde dag heeft de burgemeester het café op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) gesloten vanwege een ernstige aantasting van de openbare orde. Drie maanden later mag het café weer open. In kort geding vordert verhuurder thans ontbinding van de huurovereenkomst. De reden is dat door gedragingen in het gehuurde de openbare orde is verstoord.

Lees ook de algemene informatie over huurrecht >>

Sinds 2003 nauwelijks incidenten

De rechter oordeelt als volgt. De exploitant huurt deze ruimte al sinds 2003 en gedurende deze lange periode hebben zich nauwelijks incidenten voorgedaan. De huur is altijd netjes betaald. Uit het politie-onderzoek is niet gebleken dat er een directe link is tussen de handgranaat en de exploitanten van de horecazaak. Uit de afweging van de belangen van beide partijen volgt dat het beroep van eiser op de buitengerechtelijke ontbinding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Geen slecht huurderschap en geen overlast

Volgens de verhuurder heeft de exploitant zich gedragen als een slechte huurder. Dit argument veegt de rechter van tafel. Uit niets blijkt immers dat de huurder iets valt te verwijten, zeker niet nu uit politie-onderzoek geen link tussen de handgranaat en de exploitanten van het café is gebleken.

Voorts stelt eiser dat de vondst van de handgranaat overlast voor omwonenden en buren heeft veroorzaakt. Dus is gehandeld in strijd met de huurovereenkomst, waarin staat dat de huurder geluidshinder of enige andere vorm van overlast zal veroorzaken. Aangenomen wordt dat de vondst van de handgranaat en het aansluitende onderzoek voor overlast hebben gezorgd. Gesteld noch gebleken is echter dat de huurder of bezoekers van het gehuurde voor deze overlast hebben zorggedragen, zodat een tekortkoming op dit punt niet kan worden aangenomen.

De rechter wijst de vorderingen af. De huurovereenkomst blijft van kracht. Het café hoeft niet ontruimd te worden. Een uitspraak die te billijken valt. Hoewel een handgranaat ernstig klinkt, blijkt uit niets dat het café een verwijt kan worden gemaakt. Dan zou beëindiging van de huurovereenkomst onredelijk zijn.

Meer informatie? Neem dan contact op met Van Dalen advocatuur.