Categorie├źn
Huurrecht

Geluidsoverlast buren (Huurrecht)

geluidsoverlast

Het is een bekend probleem in de grote stad: geluidsoverlast van de buren. Wat kun je daaraan doen? Een voorbeeld is deze uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Maar de klager vangt bot.

Al jarenlang klachten

Eiseres in deze procedure is de huurder van een flatwoning. Zij huurt sinds 2004 een flat van woningcorporatie Havensteder in Rotterdam. Sinds juli 2011 woont een gezien met vier kinderen in de bovengelegen woning. Vanaf 2012 heeft eiseres klachten over geluidsoverlast door de bovenburen gemeld bij Havensteder. In 2014 vond er bemiddeling plaats. Later dat jaar hebben de bovenburen op eigen kosten ondervloeren en vloerbedekking aangelegd. Daarna zijn tot drie keer toe geluidsmetingen verricht. In 2018 zijn afspraken vastgelegd, waarin de bovenburen beloofden zo rustig mogelijk te doen. Dit alles leidde niet tot een oplossing van het conflict.

Lees ook: Het opzeggen van de huurovereenkomst van een woning

Eis: ontruiming

Eiseres vordert Havensteder te veroordelen tot het aanhangig maken van een ontruimingsprocedure tegen de bovenburen. Kortom: zij wil dat de woningbouwvereniging de bovenburen op straat zet, want zij is de overlast zat. Die bestaat uit schreeuwen, rennen en het gooien van spullen en wordt veroorzaakt de extreme leefstijl van de buren.

Gebrek

De rechtbank oordeelt als volgt. De verhuurder is gehouden de huurder het rustig genot van het gehuurde te verschaffen. Geluidsoverlast is een feitelijke stoornis in het huurgenot door derden en kwalificeert in beginsel niet als een gebrek. Als echter de verhuurder tegenover die derden zodanige bevoegdheden heeft dat kan worden gezegd dat hij mede tot de feitelijke stoornis in het huurgenot bijdraagt als hij van die bevoegdheden geen gebruik maakt, dan is het weer wel een gebrek. Dat is hier aan de hand.

Vragen? Bel 06-27129900

Metingen

Hoewel vaststaat dat eiseres ernstige geluidsoverlast ervaart, staat daarmee nog niet vast dat die overlast onrechtmatig is. De overlast dient namelijk niet alleen in de subjectieve beleving van eiseres te bestaan, maar ook objectief te kunnen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld aan de hand van geluidsmetingen. Die zijn gedaan. De waargenomen geluiden kwalificeren als woon- en leefgeluiden en overschrijden de grenswaarden niet. Naar het oordeel van de kantonrechter kan hieruit worden geconcludeerd dat er sprake is van hinder, maar niet van (onrechtmatige) overlast door de bovenburen. 

Genoeg gedaan

Havensteder heeft de bovenburen aangesproken en buurtbemiddeling aangeboden. De rechter vindt dat Havensteder heeft gedaan wat in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar als verhuurder kon worden gevergd. In het onderhavige geval is daarom geen sprake van een gebrek in de zin van de wet. Havensteder is niet tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens eiseres .

Wijze les

De vordering van wordt dan ook afgewezen. Havensteder hoeft geen procedure tegen de bovenburen te beginnen. De les hieruit? Overlast is een subjectief begrip. U kunt de verhuurder vragen om de buren aan te spreken als u overlast ondervindt en als die buren ook van die verhuurder huren. Maar zorg dat de overlast objectief wordt vastgesteld, bijvoorbeeld door metingen door een deskundig bureau. Pas dan kunt u zeggen dat de woning een gebrek heeft dat de verhuurder moet verhelpen.

Bron: ECLI:NL:RBROT:2020:4085