Categorieën
Huurrecht

Het grievenstelsel (Huurrecht)

Als u niet wilt berusten in het vonnis, kunt u in hoger beroep. Partijen kunnen in dat stadium slechts bij advocaat procederen. Dan komt ook het grievenstelsel om de hoek kijken. Wat houdt dat in?

Termijn is drie maanden

Dagvaarding

De termijn om in hoger beroep te gaan tegen een vonnis, is drie maanden. Het instellen van hoger beroep gaat door het uitbrengen van een dagvaarding. Dan geldt de twee conclusie-regel. De partij die in hoger beroep gaat (appellant) zet in een memorie van grieven uiteen wat de bezwaren zijn tegen het vonnis. De andere partij (geïntimeerde) reageert daarop in een memorie van antwoord. Daarna volgt er eventueel een mondelinge behandeling.

Vragen? Bel 06-27129900

Raadsheren

Het hoger beroep wordt behandeld door de raadsheren van het Gerechtshof. (Ook een vrouwelijke rechter is een raadsheer, vreemd genoeg.) De rechtsstrijd is beperkt door de grieven die appellant heeft aangevoerd. Stel dat de appellant bij de rechtbank, dus in eerste aanleg, twee vorderingen A en B had ingesteld. Die worden allebei afgewezen. Vervolgens gaat de eiser in hoger beroep tegen het afwijzen van vordering A, maar niet tegen het afwijzen van B. Die aanvaardt hij blijkbaar. Het gerechtshof mag zich dan alleen uitspreken over het afwijzen van vordering A.

Een grief moet slagen

Devolutief

De devolutieve werking houdt in dat na gegrondbevinding van een grief de raadsheren de zaak in z’n geheel opnieuw bekijken. Stap 1 is dus dat er een grief moet slagen. “In z’n geheel” is niet helemaal waar: de strijd blijft beperkt tot het gebied dat door de grieven ontsloten is. Een moeilijke term, in normale mensentaal wil dat zeggen: het gerechtshof kijkt alleen naar het vonnis voor zover dat is aangevallen. Dat is de negatieve zijde van de devolutieve werking. Devolutief wil zeggen dat de raadsheren op de stoel van de rechter gaan zitten. Er is ook een positieve zijde: de raadsheren bestuderen niet alleen de stukken uit het hoger beroep, maar ook de stellingen die al in een eerder stadium zijn aangevoerd. Dat is stap 2.

Lees ook: Geluidsoverlast buren

Cassatie

Tot zover enkele aandachtspunten in hoger beroep. Uit het bovenstaande wordt al duidelijk dat procederen bij het Gerechtshof vaak moeilijker is dan procederen bij de rechtbank. Dat zal ook de reden zijn dat alleen advocaten dat mogen doen. Bij de kantonrechter kan iemand nog in persoon procederen, dus zonder advocaat. In hoger beroep kan dat niet. Mocht het arrest (= uitspraak van het Hof) negatief uitpakken, dan is het ook nog mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Dat moet binnen drie maanden. De Hoge Raad kijkt echter niet meer naar de feiten, alleen nog maar of het recht goed is toegepast.