Categorieën
Huurrecht

Immateriële schadevergoeding na stankoverlast (Huurrecht)

Zuivering van het rioolwater

Als de woningbouwvereniging slecht onderhoud verricht, kan een huurder recht hebben op schadevergoeding. Ook als die schade bestaat uit spanning en stress.

Huurder met slecht riool

Bijna vijf jaar lang slechte leidingen

Iemand huurt sinds 2008 een woning van Ymere in Amsterdam. In juli 2015 meldt hij aan Ymere dat hij last heeft van wateroverlast. De keuken is dan al een paar keer overstroomd. Het lijkt erop dat de leidingen steeds zijn verstopt. Oorzaak van de ellende is waarschijnlijk het riool. In oktober 2015 komt een monteur kijken. Die constateert dat de leidingen inderdaad zijn versleten. Zijn advies: snel vervangen.

Ymere doet niets

Maar… er gebeurt niets. In het voorjaar van 2019 klaagt de huurder over stankoverlast. Uiteindelijk is de riolering in oktober 2019 vervangen. De huurder stapt naar de rechter en vraagt om een schadevergoeding. Hij heeft vijf jaar lang stankoverlast gehad. Ymere weigert te betalen. Volgens de woningbouwvereniging staat niet vast dat er overlast is geweest en is het woongenot van de huurder niet aangetast.

Lees ook: Vermindering huurprijs wegens gebrek

Genoeg geklaagd

De rechtbank oordeelt als volgt. De huurwoning heeft een gebrekkige riolering gehad onder de vloer. Ymere wist van dat gebrek maar is niet meteen tot herstel overgegaan. Dit alles maakt haar schadeplichtig. Ymere ontkent dat de huurder na 2015 meermaals heeft geklaagd, hoewel de huurder dat beweert. Maar dat maakt volgens de rechter niet uit. Die klacht uit 2015 is genoeg.

Verklaringen

De huurder onderbouwt de overlast op de volgende manier. Een buurman verklaart dat hij ook de stank heeft geroken. Iemand anders verklaart dat de huurder regelmatig bij hem logeerde omdat het thuis niet uit te houden was. Een maatschappelijk dienstverlener bevestigt dat de man heeft gezegd dat hij niet kon slapen door de stank. Deze verklaringen overtuigen de rechter. Er is inderdaad jarenlang stankoverlast geweest en over de oorzaak kan geen twijfel bestaan.

Niet minder huur

Aantasting in zijn persoon

De huurder vraagt niet om vermindering van de huurprijs. In plaats daarvan vordert hij schadevergoeding. Dat mag. De rechter schat de kosten van de nieuwe bank die de huurder moest kopen op € 500. Dat is de materiële schade. Daarnaast krijgt de man € 4.000 wegens “aantasting in zijn persoon.” Voor de berekening van dat bedrag bestaan eigenlijk geen regels, de rechter heeft die schade geschat.

Een pijnlijke zaak voor Ymere. Een verrassende uitspraak omdat de rechter niet snel een immateriële schadevergoeding geeft bij slecht onderhoud.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2021:4076

Vragen? Bel 06-27129900