Categorie├źn
Huurrecht

Ontruiming woning na mishandeling (Huurrecht)

Een huurder mishandelt een stukadoor die door de woningstichting is ingeschakeld. Betekent dat einde huurcontract? De kantonrechter vond dat de huurder mocht blijven in de woning maar in hoger beroep is het oordeel anders .

Stukadoor mishandeld door huurder

flatgebouwEen stukadoor doet aangifte van mishandeling bij de politie. De dader is de huurder van een woning waar de stukadoor in opdracht van stichting Woonbedrijf werkzaamheden verrichtte. Enkele maanden later wordt de huurder door de politierechter ook veroordeeld wegens die mishandeling. Vervolgens wil de woningstichting, die het gedrag van de huurder onacceptabel vindt, het huurcontract ontbinden. De rechter gaat daar niet in mee en daarna volgt hoger beroep bij het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch.

Lees ook de algemene informatie over huurrecht >>

Het Hof oordeelt als volgt. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis geeft aan Woonbedrijf de bevoegdheid om een contract te ontbinden, tenzij de tekortkoming niet ernstig genoeg is (= de zogenaamde “tenzij-clausule”). Zo staat het in het Burgerlijk Wetboek. Het incident kan volgens het gerechtshof niet worden afgedaan als slechts een handgemeen. De huurder heeft zich niet gedragen zoals een goed huurder betaamt. Woonbedrijf moet erop kunnen vertrouwen dat huurders haar personeel en ingeschakelde derden geen geweld aandoet.

Slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid

De huurder stelt dat de tekortkoming niet ernstig genoeg is. Het zou onredelijk en zelfs gevaarlijk zijn om hem zijn huis uit te zetten. Hij heeft een reumatische aandoening en is bovendien schizofreen. Het is belangrijk dat hij in de buurt van zijn ouders en zus kan wonen, waardoor hij de mantelzorg kan ontvangen die hij nodig heeft. Het gerechtshof heeft hem meermalen in de gelegenheid gesteld om met bewijzen te komen. Toch is het Hof niet overtuigd en de rechters vinden een beroep op de hierboven genoemde tenzij-clausule niet slagen.

In de stukken die de huurder heeft ingebracht wordt geen verband gelegd tussen zijn ziekte en zijn belang om in de huidige woning te blijven. Dat zijn slechte gesteldheid zou vereisen dat hij in de buurt van zijn familie verblijft, staat daarmee niet vast. De stichting is een sociale instelling die moet kunnen omgaan met kwetsbare mensen. Toch is door de mishandeling een grens overschreden. De rechters begrijpen dat standpunt van Woonbedrijf. Het gerechtshof vernietigt het vonnis van de kantonrechter,ontbindt het huurcontract en veroordeelt huurder tot ontruiming van de woning binnen twee maanden.

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail