Categorieën
Huurrecht

Studenten hoeven niet te verhuizen (Huurrecht)

Huurders worden sterk beschermd. Maar soms kan een contract worden beëindigd, bijvoorbeeld bij dringend eigen gebruik door de verhuurder.  In dit geval ook? 

Huur studenten opgezegd 

De bovenwoning van een pand is verhuurd aan zes studenten. De verhuurder is in 1990 eigenaar geworden van het pand, dat op dat moment al was verhuurd. Zij is toen beneden gaan wonen. In 2016 heeft zij aan de studenten de huur opgezegd. Die gingen daarmee niet akkoord. De kantonrechter wees de vordering tot beëindiging van de huur af. Thans dient het hoger beroep. 

Advies nodig? Bel 06-27129900

Verliesgevende exploitatie

De verhuurder stelt dat sprake is van een structureel verliesgevende exploitatie. De huuropbrengst is beduidend lager dan de kosten. In 2015 bedroeg het exploitatieverlies € 6.183,52 en in 2016 € 6.347,68. De verhuurder wenst aan die wanverhouding tussen huurinkomsten en exploitatiekosten een einde te maken door het gehuurde ingrijpend te renoveren. Dat is volgens haar de enige mogelijkheid om een beter en aanvaardbaar rendement te verkrijgen.

Geen hypotheek voor aankoop

Zij gebruikte in 1990 eigen vermogen om het pand aan te kopen. Als ze een hypotheek had afgesloten, dan had ze geld overgehouden om te beleggen en had ze waarschijnlijk een beter rendement behaald. Maar de raadsheren zijn het met de kantonrechter eens dat aldus misgelopen rendement niet kan worden gezien als exploitatielast. Bij zulke lasten dient het te gaan om uitgaven die verband houden met het exploiteren en in stand houden van het gehuurde. 

Lees ook: Dringend eigen gebruik

Verkeerde keuze? Pech gehad

De verhuurder koos ervoor om haar geld te investeren in onroerend goed. Zij wist dat ze te maken kreeg met huurders en dat de huur niet zomaar kon worden verhoogd. Het feit dat haar geld bij andere keuzes beter zou kunnen renderen betekent niet dat het gederfde rendement kan gelden als last. Bovendien zijn de rechters kritisch over de berekening die is gemaakt. Het Hof is er niet van overtuigd dat de exploitatie verliesgevend is. Het noodzakelijke onderhoud kan ook plaats vinden terwijl de studenten blijven wonen in het pand. 

Het gerechtshof wijst het hoger beroep af en bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Hieruit blijkt nogmaals hoe moeilijk het is om een huurovereenkomst te beëindigen wegens dringend eigen gebruik. 

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2018:3246