Categorieën
Huurrecht

Tekortkoming niet ernstig genoeg (Huurrecht)

huurwoning

Een kort geding werkt snel, maar heeft beperkingen. Een volledig onderzoek naar de feiten kan niet plaats vinden. In deze zaak blijkt dat weer eens.

Controle in woning

Een man huurt sinds 1996 een woning van Rochdale. Op 16 augustus 2018 hield de politie een controle. Daarbij heeft de politie vier personen, waaronder een vriend, in de woning aangetroffen. Volgens het proces-verbaal waren deze personen illegaal in Nederland en hebben deze verklaard dat zij ongeveer 2 jaar in de woning woonden en ieder € 200,00 aan huur betaalden.

Feiten liggen anders?

Rochdale heeft aan gedaagde geschreven dat uit onderzoek is gebleken dat hij wanprestatie heeft gepleegd door niet in de woning te wonen en deze zonder haar toestemming aan derden in gebruik te geven. Zij heeft gedaagde verzocht de huur te beëindigen. Die betwist dat en voert aan dat hij van juli tot september 2018 op vakantie was en de sleutel aan de vriend had gegeven om de post te regelen. Volgens gedaagde zou de vriend ontkennen dat hij aan de politie heeft gezegd dat zij twee jaar in de woning verbleven en daarvoor huur betaalden.

Vragen? Bel 06027129900

Het geschil

Rochdale vordert veroordeling van gedaagde de woning binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis te ontruimen op straffe van een dwangsom. De man betwist dat hij de woning heeft onderverhuurd. Blijkbaar heeft de vriend vrienden of familie in de woning uitgenodigd.

Proces-verbaal is duidelijk…

De rechtbank oordeelt als volgt. Uit het proces-verbaal kan worden afgeleid dat de woning, toen gedaagde in het buitenland verbleef, door meerdere personen werd bewoond. Echter daarin zijn alleen de verklaringen van de in woning aangetroffen personen opgenomen. Het bevat slechts de conclusie en samenvatting van de politie.

Lees ook: Geen ontruiming ondanks overlast

…maar toch twijfels

Gelet op de betwisting door gedaagde die wordt ondersteund door een jaarafrekening energie periode juli 2017 t/m juni 2018 en het overzicht van de pinbetalingen en opnames die in de buurt van de woning zijn gedaan, kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat gedaagde reeds voor de vakantieperiode zijn woning in onderhuur heeft gegeven aan derden. Daarvoor is, gelet op de ingrijpende maatregel die Rochdale vordert, nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld door het horen van getuigen. Daarvoor is in dit geding geen plaats.

Niet ernstig genoeg

Dat betekent dat wel voldoende aannemelijk is dat er sprake is geweest van een tekortkoming van gedaagde maar niet dat deze ernstig genoeg is om een ontruiming te rechtvaardigen. Dus geen ontruiming. Belangrijk is dat dit een kort geding was. Dan kan de zaak niet tot op de bodem worden uitgezocht. De rechter heeft te veel twijfels om zonder nader onderzoek nu al een maatregel te treffen.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2019:710