Categorieën
Huurrecht

Vermindering huurprijs wegens gebrek

portemonnee

Vermindering van de huurprijs (of: huurkorting) is mogelijk als een woning gebreken heeft die niet worden verholpen door de verhuurder. Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam is een goed voorbeeld.

Vermindering huurprijs door huurcommissie

Iemand huurt een woning voor € 523,97 per maand. Zij schakelt de Huurcommissie in omdat de woning slecht wordt onderhouden. Er zijn twee gebreken: op het balkon blijft water staan en een raamkozijn is aangetast door houtrot. Dat is genoeg reden voor huurprijsvermindering. De huur wordt verlaagd naar € 209,59 per maand, dat is 40%. De verhuurder is het met die uitspraak niet eens en stapt naar de kantonrechter.

Vragen? Bel vandaag nog 06-27129900

Rechter oordeelt opnieuw

Door het instellen van een vordering binnen acht weken is de uitspraak van de Huurcommissie komen te vervallen. De kantonrechter dient vervolgens een beslissing te nemen over de punten waarover de Huurcommissie om een uitspraak was verzocht. De rechter moet dus beoordelen of er reden was voor een tijdelijke verlaging van de huur op de peildatum 1 mei 2018. Op de voet van artikel 7:207 Burgerlijk Wetboek kan de huurder ingeval van vermindering van huurgenot door een gebrek een vermindering van de huurprijs vorderen .

Water blijft op balkon staan

De rechter gaat naar de woning toe om zelf te kijken. De huurster stelt dat na regenval het hele balkon soms voor langere tijd blank staat. De rechter ziet dat op de rechterhelft van het balkon langs de balustrade een plas water ligt. In overleg met partijen heeft hij bij wijze van proef een emmer water op het balkon geleegd. De conclusie van de rechter: de regen stroomt niet naar de afvoer maar blijft staan. Het balkon ligt niet op afschot. Dat is een ernstig gebrek.

Lees ook: Ontbinding huurovereenkomst winkel

Houtrot ook ernstig gebrek

Van houtrot in het kozijn is geen sprake. Wel sloot het raam op de peildatum slecht. Dat gebrek is inmiddels verholpen. Anders dan de verhuurder betoogt, was ook dat een ernstig gebrek.

Huurpijsvermindering dus terecht

Op grond van het voorgaande oordeelt de kantonrechter met de Huurcommissie dat op 1 mei 2018 sprake was van twee gebreken in de categorie C. Daarom is een verlaging tot ten laagste 40% van de overeengekomen huurprijs mogelijk. De huurcommissie heeft dan ook op goede gronden de huurprijs van het gehuurde neerwaarts bijgesteld met ingang van die datum. Vanaf 1 september 2019 is de vermindering 10%. Toen was het gebrek aan het kozijn verholpen.

Ook klachten over gebrekkig onderhoud? Mr. Arnoud van Dalen kan u helpen.

Bron: ECLI:NL:RBROT:2019:9357