Categorie├źn
Huurrecht

Verplichtingen van een verhuurder (Huurrecht)

verplichtingen verhuurder

Bij het huren van een woning of bedrijfsruimte zijn altijd twee partijen betrokken: een huurder en een verhuurder. Soms ontstaat onenigheid over het onderhoud. Bijvoorbeeld een lekkend dak dat niet wordt gerepareerd. Maar wat zijn de verplichtingen van een verhuurder?

<< Terug naar startpagina informatie over huurrecht

In dit blog dit keer geen recente jurisprudentie, maar algemene informatie. Hieronder zet ik kort de verplichtingen van een verhuurder op een rijtje. Dit zijn de plichten uit het Burgerlijk Wetboek die gelden voor alle soorten huur, ik heb het niet over speciale regels voor woonruimte of detailhandel en ook niet over contractuele uitzonderingen.

Ter beschikking stellen

verplichtingen van een verhuurder

Het ligt nogal voor de hand, maar de belangrijkste verplichting voor de huurder is dat hij de gehuurde zaak ter beschikking moet stellen aan de huurder. Is de verhuurder daartoe niet in staat en is er daarbij sprake van toerekenbaar tekortschieten dan is hij schadeplichtig. Bijvoorbeeld als hij de zaak ook aan iemand anders had verhuurd.

Verhelpen van gebreken

De verhuurder is gehouden gebreken, zoals een lekkend dak, zo snel mogelijk te verhelpen. Maar… wat is een gebrek? Dat gaat veel verder dan alleen een slecht dak. Ook scholieren die rondhangen in een duur kantoorgebouw kunnen een gebrek zijn. Dat is slecht voor de uitstraling en een huurder krijgt daardoor niet het genot dat had hij mogen verwachten op het moment dat hij het contract tekende.

Aan het verhelpen van gebreken zijn wel grenzen gesteld. De verplichting ontstaat pas als de huurder heeft aangegeven dat hij een reparatie verwacht. Als het herstel ongewoon grote uitgaven vereist, is de verhuurder niet verplicht om de reparatie te verrichten. Dat zou niet redelijk zijn. Is de verhuurder met het verhelpen in verzuim, dan mag de huurder zelf de reparatie verrichten en de kosten in mindering brengen op de huurprijs. Gaat het om kleine herstellingen (bijvoorbeeld een lekkende kraan), dan komen die voor rekening van de huurder.

Vragen? Bel 06-27129900

Bij niet nakomen verplichtingen

Het kan gebeuren dat een verhuurder het gebrek ondanks herhaaldelijk aandringen niet verhelpt. Dan heeft de huurder recht op een evenredige vermindering van de huurprijs. Dat kan de huurder niet zomaar doen, dat kan alleen als de kantonrechter zo’n vordering toewijst. Voorbeeld hiervan is een tapijtwinkel die 10% korting afdwong omdat het winkelcentrum waarin de winkel was gevestigd in slechte staat verkeerde en omdat een toegang afgesloten was. De vermindering gaat in op de dag waarop de huurder melding heeft gedaan van het gebrek.

Los daarvan kan ook de huurder ook schadevergoeding eisen als het gebrek niet snel en adequaat wordt verholpen. Dan moet het gebrek wel zijn ontstaan na het ondertekenen van het huurcontract. Voorbeeld hiervan is de vergoeding die een bedrijf ontving nadat de verhuurder begon met een verbouwing terwijl de huur, die al was opgezegd, nog niet was afgelopen. Het kan ook gaan om een gebrek dat al bestond op het moment van ondertekening en dat de verhuurder kende zonder het te melden of dat hij had behoren te kennen.

Tot zover de verplichtingen van een verhuurder. De belangrijkste zijn: ter beschikking stellen van het gehuurde en verhelpen van gebreken. De sancties als gebreken niet worden verholpen, zijn: vermindering van de huurprijs en schadevergoeding.

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail