Categorieën
Huurrecht

Wanneer wordt u medehuurder? (Huurrecht)


Als u intrekt bij iemand die een woning huurt, kunt u misschien medehuurder worden. Dat betekent dat u meer rechten heeft en sterker staat als het mis gaat. Rechtbank Rotterdam deed onlangs een uitspraak hierover.

Huwelijk en echtscheiding

Een vrouw huurt al ruim 30 jaar een woning van Woonstad Rotterdam. De huur is € 416 per maand. In 1989 is zij getrouwd. Haar echtgenoot trekt bij haar in. In 2017 vindt de scheiding plaats, waarna de vrouw de huurovereenkomst opzegt. Woonstad weigert echter de overeenkomst op naam van de man te zetten.

Lees ook: Bescherming van de onderhuurder >>

Naar de rechter

Woonstad vraagt de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden. Inmiddels is een betalingsachterstand ontstaan. De woning moet leeg worden opgeleverd. De vrouw stelt echter dat de man door het huwelijk van rechtswege medehuurder is geworden. Door de opzegging is de man gepromoveerd van medehuurder naar hoofdhuurder. Zij is niet aansprakelijk voor de achterstand. Ten aanzien van de ontruiming is Woonstad volgens de vrouw niet-ontvankelijk omdat het contract door de opzegging al is geëindigd.

Vragen? Bel vandaag nog 06-27129900

Verhuurder heeft hierop geen invloed

De rechtbank oordeelt als volgt. Vaststaat dat de huurovereenkomst destijds met de vrouw is aangegaan. Door het huwelijk is de man van rechtswege, dus automatisch, medehuurder geworden. Als de overeenkomst ten aanzien van de huurder eindigt, promoveert de medehuurder inderdaad tot huurder. Woonstad heeft over deze verbetering van de positie van de man geen zeggenschap en dient deze voortzetting van de huur te aanvaarden.

Verstekvonnis tegen man

De vrouw heeft haar deel van de schuld inmiddels betaald. Ontbinding van het contract jegens haar wijst de rechter af. Tegen de man is verstek verleend. Hij is niet in de procedure verschenen. Voor hem loopt het slechter af. Hij is aansprakelijk voor de betalingsachterstand, die is opgelopen tot vier maanden. Dat rechtvaardigt ontbinding en ontruiming. Hoewel hij sterk stond omdat hij hoofdhuurder was geworden (had hij zich dat niet gerealiseerd?), moet hij toch de woning verlaten. Tegen dit verstekvonnis kan hij uiteraard nog in verzet komen.

Ook voor samenwoners

Tot zover de uitspraak. Maar als u niet getrouwd bent, wat dan? Ook dan kunt u medehuurder worden. Dat gebeurt echter niet van rechtswege, zoals bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt een verzoek bij de verhuurder indienen. De belangrijkste voorwaarde is dat u tenminste tweee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder heeft.

Bron: ECLI:NL:RBROT:2018:5210