Categorieën
Huurrecht

Wijzigingen sociale huurwoning (Huurrecht)

Belangrijk nieuws voor woningzoekenden in Amsterdam. Het systeem verandert. Ander nieuws, dat al een tijdje in de pijplijn zit: minister de Jonge wil de middenhuur gaan reguleren.

Zoeken naar woning

Het zoeken naar een sociale huurwoning in Amsterdam is per heden veranderd. De nieuwe regels gelden voor iedereen die ingeschreven staat bij Woningnet. Voortaan wordt er gewerkt met punten. Met actief zoeken en reageren op woningen bouwt iemand zelf punten op. Daarnaast kunnen in sommige gevallen extra punten toegekend worden. Maar… u kunt ook punten verliezen als u te passief bent.

Er bestaan vier smaken: wachtpunten, zoekpunten, situatiepunten en startpunten. Wachtpunten bouwt u jaarlijks op, u krijgt er 1 per jaar. Zoekpunten bouwt u op met actief zoeken. Voor situatie- en startpunten geldt dat u aan voorwaarden moet voldoen. Afbouw van punten is ook mogelijk. Bijvoorbeeld als u langere tijd niet reageert of afspraken voor een bezichtiging niet nakomt. De urgentie en voorrangsregels die al bestaan veranderen niet.

Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat de mensen die het hardst een andere woning nodig hebben, meer kans op succes hebben. Althans… dat is de bedoeling. Of het echt zo uitpakt, zal de toekomst moeten leren.

Meer informatie vindt u op deze site.

Middenhuur

Minister Hugo de Jonge (CDA) wil met ingang 2024 de middenhuur reguleren. Het gaat om plannen die inmiddels hevig zijn bekritiseerd door vastgoedbeleggers, die vrezen dat zij verlies gaan lijden. De Jonge heeft zijn plannen uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer.

Het beoordelen van huurwoningen aan de hand van punten, ‘het woningwaarderingsstelsel’, geldt nu nog alleen voor woningen in de sociale huursector. De huur is dan in 2023 maximaal € 808 per maand. Die woningen zijn bestemd voor huishoudens die niet meer verdienen dan € 48.625 per jaar. De laatste jaren zijn de prijzen ervan gestegen. De middeninkomens, werkzaam bij politie, onderwijs of zorg, gaan daarom volgens het kabinet gebukt onder hoge lasten. “Ik wil betaalbare huurwoningen weer bereikbaar maken voor veel mensen”, aldus de minister.

Om dat te bereiken wil De Jonge met zijn voorstel ingrijpen in de vrije huurmarkt van woningen tot € 1.100 per maand. Door net als in de sociale sector punten te geven voor kwaliteit, grootte, mate van duurzaamheid en het hebben van tuin of terras kan bepaald worden wat een verhuurder van zijn huurder mag vragen. Een woning met maximaal 187 punten mag niet meer dan € 1.100 aan huur opbrengen (prijspeil 2024). Daarboven blijft de huurprijs vrij. De verlaging geldt overigens alleen voor nieuwe gevallen, dus zittende huurders kunnen hiervan niet profiteren.

Zie o.a. dit nieuwsbericht.