Categorieën
Belastingrecht

Artikelen in BelastingZaken

Opnieuw een artikel van mr. Van Dalen in een vakblad voor de fiscaal professional. Dit keer over het hoorrecht. Al eerder schreef hij o.a. over de eisen aan een bezwaarschrift en over de navorderingstermijn.

Categorieën
Belastingrecht

Reactie op controle is nog geen bezwaar (Belastingrecht)

Houd de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift in de gaten. Ook al reageerde u al eerder op de uitkomsten van een controle. Dat blijkt maar weer uit deze uitspraak van de rechtbank.

Categorieën
Belastingrecht

Boetes in het belastingrecht

Boetes in het belastingrecht kunnen worden onderscheiden in verzuim- en vergrijpboetes. Rechtbank Den Haag liet een verzuimboete in stand.

Categorieën
Belastingrecht

Verjaring van belastingschuld

De tijd verricht soms wonderen

Verjaring van een belastingschuld, wie droomt er niet van? Soms gebeurt dat inderdaad, zoals blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof. Die is nu twee jaar oud, maar blijft interessant.

Categorieën
Belastingrecht

Overschrijding bezwaartermijn boetes

Bezwaartermijn boetes, hoe zit het daarmee? Vroeger maakte het uit of dat bezwaar gericht was tegen een aanslag of tegen een boete. Dat is veranderd.