Categorieën
Huurrecht

Wanverhouding tussen opbrengsten en kosten? (Huurrecht)

rechtbank

Een huurder betaalt te weinig huur voor een woning die veel meer waard is. Nou ja… dat zegt de verhuurder. Die vindt dat er een wanverhouding is tussen de opbrengsten en de kosten.

Categorieën
Huurrecht

Studenten hoeven niet te verhuizen (Huurrecht)

Huurders worden sterk beschermd. Maar soms kan een contract worden beëindigd, bijvoorbeeld bij dringend eigen gebruik door de verhuurder.  In dit geval ook? 

Categorieën
Huurrecht

Dringend eigen gebruik (Huurrecht)

Dringend eigen gebruik kan een grond zijn om een huurcontract te beëindigen. Maar dat is in de praktijk niet eenvoudig, blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. (ECLI:NL:GHAMS:2018:400)

Categorieën
Huurrecht

Termijnbescherming bij bedrijfsruimte (Huurrecht)

Termijnbescherming, hoe werkt dat? Huurders worden door de wet sterk beschermd. Dat geldt ook voor winkeliers. Die hebben een zogenaamde 290-bedrijfsruimte.

Categorieën
Huurrecht

Opzeggen van huurcontract woonruimte (Huurrecht)

Het huurrecht valt in drie delen uiteen: een algemeen gedeelte, een gedeelte over het huurcontract woonruimte en een gedeelte over bedrijfsruimte. Bij die bedrijfsruimte gaat het voornamelijk over detailhandel, dus winkels. Voor kantoren is in het wetboek weinig geregeld, huurders van zo’n ruimte genieten alleen een ontruimingsbescherming.