Categorieën
Belastingrecht

Informatiebeschikking na verzwijgen rekening (Belastingrecht)

Buitenlandse rekening? Ik weet van niks! Dat is het standpunt van een belastingplichtige die hardnekkig blijft weigeren om vragen van de inspecteur te beantwoorden. Het gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of daarom terecht een informatiebeschikking is verzonden.

Categorieën
Belastingrecht

Omkering bewijslast pas na uitnodiging aangifte (Belastingrecht)

De hoogste rechter is streng, ditmaal in het voordeel van belastingplichtigen. Van het niet-doen van aangifte en dus omkering en verzwaring van de bewijslast kan alleen sprake zijn als de inspecteur eerst een uitnodiging tot het doen van aangifte heeft verstuurd. Aldus een recent arrest van de Hoge Raad.

Categorieën
Belastingrecht

Wat zijn uw rechten bij een belastingcontrole? (Belastingrecht)

Regelmatig sta ik cliënten bij die te maken krijgen met een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ook als u volkomen te goeder trouw bent, kan u dat overkomen. Wat zijn eigenlijk uw rechten bij een belastingcontrole?

Categorieën
Belastingrecht

Uw belastingaangifte ingevuld… en dan? (Belastingrecht)

Als u belastingaangifte heeft gedaan, is het mogelijk dat de inspecteur twijfels heeft en de aangifte wil corrigeren. Dan stuurt hij een brief waarin hij zijn voornemen kenbaar maakt. Het kan zijn dat om toelichting wordt gevraagd of dat de inspecteur aankondigt dat hij een bepaalde aftrekpost niet accepteert.