Categorieën
Huurrecht

Gebrekkig onderhoud (Huurrecht)

huurwoning


De verhuurder moet uw huurwoning goed onderhouden. Maar als het onderhoud slecht is, wat zijn dan uw mogelijkheden?

Categorieën
Huurrecht

Gebrek door overlast van kraaiende haan? (Huurrecht)

Een luid kraaiende haan van de buren zorgt voor overlast. Een huurder is het zat en vordert dat een woningstichting ertoe veroordeeld wordt zijn woongenot te garanderen door maatregelen te treffen.

Categorieën
Huurrecht

Verplichtingen van een verhuurder (Huurrecht)

verplichtingen verhuurder

Bij het huren van een woning of bedrijfsruimte zijn altijd twee partijen betrokken: een huurder en een verhuurder. Soms ontstaat onenigheid over het onderhoud. Bijvoorbeeld een lekkend dak dat niet wordt gerepareerd. Maar wat zijn de verplichtingen van een verhuurder?