Categorieën
Huurrecht

Vermindering huurprijs wegens gebrek

portemonnee

Vermindering van de huurprijs (of: huurkorting) is mogelijk als een woning gebreken heeft die niet worden verholpen door de verhuurder. Een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam is een goed voorbeeld.

Categorieën
Huurrecht

Ontbinding huurovereenkomst winkel

In het huurcontract staat de contractuele bestemming van een pand vermeld. Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMAS:2017:2374) oordeelde over de vraag of ontbinding en ontruiming volgens het huurrecht is gerechtvaardigd als een tabakszaak opeens verandert in een souvenirwinkel.

Categorieën
Huurrecht

Verplichtingen van een verhuurder (Huurrecht)

verplichtingen verhuurder

Bij het huren van een woning of bedrijfsruimte zijn altijd twee partijen betrokken: een huurder en een verhuurder. Soms ontstaat onenigheid over het onderhoud. Bijvoorbeeld een lekkend dak dat niet wordt gerepareerd. Maar wat zijn de verplichtingen van een verhuurder?

Categorieën
Huurrecht

Scholieren in duur kantoorgebouw zijn gebrek (Huurrecht)

Bij een gebrek bestaat recht op vermindering van de huurprijs. Het huurrecht is daar duidelijk over. Wat een gebrek echter precies is, is vaak onderwerp van discussie. De rechtbank Rotterdam deed onlangs een interessante uitspraak.

Categorieën
Huurrecht

Gebreken leiden tot huurkorting van 10% (Huurrecht)

In geval van vermindering van het huurgenot kan een huurder bij de rechter vragen om een vermindering van de huurprijs. Een recent vonnis van de Rechtbank Noord-Holland is een mooi voorbeeld van deze toepassing van het huurrecht.