Categorieën
Belastingrecht

Bewijslast ter discussie na beschikking? (Belastingrecht)

De redelijkheid van omkering en verzwaring van de bewijslast in het belastingrecht mag ook aan de orde komen na het onherroepelijk worden van een informatiebeschikking, aldus het Gerechtshof Amsterdam in een recent arrest. (ECLI:NL:GHAMS:2016:5113)

Categorieën
Belastingrecht

Informatiebeschikking na verzwijgen rekening (Belastingrecht)

Buitenlandse rekening? Ik weet van niks! Dat is het standpunt van een belastingplichtige die hardnekkig blijft weigeren om vragen van de inspecteur te beantwoorden. Het gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of daarom terecht een informatiebeschikking is verzonden.