Categorieën
Belastingrecht

Vordering tot opheffing beslag (Belastingrecht)

De ontvanger moet zorgen voor betaling van belastingen. Hij heeft diverse drukmiddelen. Zo kan hij beslag leggen. Rechtbank Limburg deed uitspraak in een kort geding over beslaglegging op een auto.

Categorieën
Belastingrecht

Betalingsonmacht of -onwil? (Belastingrecht)

Als bestuurder kunt u aansprakelijk zijn voor een belastingschuld. Daarom is het verstandig om de fiscus een melding te sturen als de BV een aanslag niet kan betalen. Op welk moment moet die melding worden verzonden? 

Categorieën
Belastingrecht

Privé aansprakelijk voor belastingschuld stichting (Belastingrecht)


Een bestuurder kan privé aansprakelijk worden gesteld voor een belastingschuld van een stichting. Die mogelijkheid biedt de Invorderingswet. Een voorbeeld hiervan is te vinden in een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Categorieën
Belastingrecht

Geen aansprakelijkheid door misser van Ontvanger (Belastingrecht)


De ontvanger van de Belastingdienst ging onlangs zwaar in de fout in een rechtszaak die werd behandeld door de Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2016:3941).

Categorieën
Belastingrecht

Rechter fluit Ontvanger terug (Belastingrecht)

belastingdienst

De Ontvanger heeft als taak het innen van een belastingschuld en gaat soms nogal rigide te werk. In het belastingrecht zijn echter naast beleidsregels zoals de Leidraad Invordering 2008 ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. De rechtbank Gelderland deed onlangs uitspraak in een zaak die hierover ging.